Będą dofinansowania na podłączenia budynku mieszkalnego do zbiorczego systemu kanalizacji

W trosce o poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie naszego miasta, w Urzędzie Miasta Zgierza trwają przygotowania do opracowania wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) realizacji Programu wspierania budowy podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019.


Wysokość dofinansowania może wynieść do 50% kosztów, jednak nie więcej niż 3000,00 zł.


Gmina Miasto Zgierz przystąpi do realizacji programu jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW.


Zgodnie z zasadami określonymi przez WFOŚiGW wykonawcę prac wybierze Gmina Miasto Zgierz, natomiast osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania będą zobowiązane po podpisania umowy z Gminą Miasto Zgierz do wniesienia udziału własnego w wysokości 50% kosztów wykonania podłączenia.


Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na podłączenie budynku mieszkalnego (w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza) do zbiorczego systemu kanalizacji w latach 2018-2019 mogą składać wniosek o dofinansowanie w terminie od 12 lutego do 29 marca 2018 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II nr 16 (Biuro Obsługi Klienta).


Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, stanowi jedynie deklarację gotowości do wzięcia udziału w programie.


Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Plac Jana Pawła II 16, pok. 12), tel. 42 714 32 33.


Starania o pozyskanie środków na dofinansowanie do budowy podłączeń do systemu kanalizacyjnego mają na celu wspomóc Państwa jako właścicieli nieruchomości w wykonaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) tj. konieczności przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z przepisami ww. ustawy z powyższego obowiązku zwolnieni są jedynie właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Niewykonanie powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Do pobrania:

Zobacz także

Groźny wypadek na krajowej "siedemd…

W Zgierzu powstaną Otwarte Strefy Aktywn…

Bejda Paweł podsumował kampanię wyborczą…

Zbliża się kolejna edycja Wyścigu Rowero…

Tysiące mieszkańców na pogrzebie Ilony R…

Dwa dni pełne atrakcji i koncertów gwiaz…

Konie Mechaniczne Zgierz proszą o pomoc…

Konkurs "Mały Prezydent Miasta Zgie…

Strykowscy dzielnicowi zorganizowali tur…

Kolejne remonty w naszym mieście!

Ilona Rafalska Honorowym Obywatelem Alek…

[WIDEO] Tłumy zwiedzających podczas Majó…

[ZDJĘCIA + WIDEO] Koszmarny wypadek tira…

AKTUALIZACJA: porzucony samochód na środ…

67-letni mężczyzna kradł słodycze ze skl…

Jutro bezpłatne badania mammograficzne w…

Przedszkolaki z wizytą u Burmistrza Ozor…

[Z OSTATNIEJ CHWILI] Renault wypadło z d…