Co dalej ws. Rodzinnych Domów Dziecka Fundacji Happy Kids?

Rodzinne Domy Dziecka to ładne i zadbane domy jednorodzinne z ogrodami i placami zabaw, ale co najważniejsze to miejsca, gdzie dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie, znajdują ciepło, opiekę i zrozumienie.


W 2013 r. powiat zgierski zawarł umowę na prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka z Fundacją „Happy Kids" na podstawie konkursu na „Realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego". Domy w Zgierzu i Ozorkowie zaczęły funkcjonować od 2013 r., na zasadzie podziału kosztów ich funkcjonowania pomiędzy powiatowym samorządem a Fundacją. Docelowo w obu domach miało przebywać 16 wychowanków. Na podstawie umowy powiat zgierski płacił co miesiąc Fundacji po 20 tys. zł na każdy dom, niezależnie od liczby przebywających w nich dzieci. Pieniądze były przeznaczane m.in. na wynajem domu, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty, opiekę zdrowotną, korepetycje itp. W momencie uruchomienia placówki doszło jednak do sytuacji, że w jednym z domów przebywało tylko dwoje dzieci, co spowodowało, że na ich utrzymanie powiatowy samorząd przeznaczał kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. W tej sytuacji powiat zgierski wspólnie z Fundacją „Happy Kids" podpisali aneks do umowy na finansowanie domów, z zastrzeżeniem, że miesięczny średni koszt utrzymania jednego wychowanka nie może przekroczyć kwoty 2 500 zł. Od tej pory Fundacja otrzymywała co miesiąc pieniądze na każde dziecko, które aktualnie znajdowało się w placówce, w tej właśnie kwocie.


Warunkiem spornym pozostaje zwrot kosztów niewykorzystanych środków za 2018 r., spowodowany niepełnym obsadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka w Ozorkowie. Jednym z powodów takiej sytuacji były m.in. kilkukrotne odmowy przyjęcia dzieci przez Fundację.


– Ze względu na dobro dzieci w dalszym ciągu chcemy porozumieć się z Fundacją ws. utrzymania Rodzinnych Domów Dziecka, stąd m.in. wyraziliśmy zgodę na zwiększenie, do poziomu 2 800 zł, miesięcznej kwoty utrzymania jednego dziecka. Natomiast nie zgadzamy się na płatności ryczałtowe, które nie są związane z ilością dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka Fundacji Happy Kids – mówi starosta zgierski – Bogdan Jarota.


Autor: Łukasz Roman

Zobacz także

Spowodował wypadek, w którym zginął czło…

Są pieniądze na przebudowę Łęczyckiej w …

[ZDJĘCIA] Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu …

[ZDJĘCIA] Aleksandrowskie basketki Wicem…

[NOWE FAKTY] Śmiertelny wypadek na Aleks…

[ZDJĘCIA] Śmiertelny wypadek na drodze A…

W play-off 2:0 dla Bzury

Rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokr…

Służby na autostradzie A2. Samochód rozb…

70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w P…

Porażka Boruty w sparingu z rezerwami Wi…

Rezerwy Boruty Zgierz: Udany debiut Patr…

[ZDJĘCIA] Dzisiejszy mecz Koni Mechanicz…

Konie wciąż bez wiosennego zwycięstwa w …

Helios Białystok kolejnym rywalem Koni M…

Budowa oświetlenia w Gminie Parzęczew

Libacja alkoholowa zakończona śmiercią. …

Wypowiedz się ws. likwidacji przejazdów …