Co dalej ws. Rodzinnych Domów Dziecka Fundacji Happy Kids?

Rodzinne Domy Dziecka to ładne i zadbane domy jednorodzinne z ogrodami i placami zabaw, ale co najważniejsze to miejsca, gdzie dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie, znajdują ciepło, opiekę i zrozumienie.


W 2013 r. powiat zgierski zawarł umowę na prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka z Fundacją „Happy Kids" na podstawie konkursu na „Realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego". Domy w Zgierzu i Ozorkowie zaczęły funkcjonować od 2013 r., na zasadzie podziału kosztów ich funkcjonowania pomiędzy powiatowym samorządem a Fundacją. Docelowo w obu domach miało przebywać 16 wychowanków. Na podstawie umowy powiat zgierski płacił co miesiąc Fundacji po 20 tys. zł na każdy dom, niezależnie od liczby przebywających w nich dzieci. Pieniądze były przeznaczane m.in. na wynajem domu, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty, opiekę zdrowotną, korepetycje itp. W momencie uruchomienia placówki doszło jednak do sytuacji, że w jednym z domów przebywało tylko dwoje dzieci, co spowodowało, że na ich utrzymanie powiatowy samorząd przeznaczał kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. W tej sytuacji powiat zgierski wspólnie z Fundacją „Happy Kids" podpisali aneks do umowy na finansowanie domów, z zastrzeżeniem, że miesięczny średni koszt utrzymania jednego wychowanka nie może przekroczyć kwoty 2 500 zł. Od tej pory Fundacja otrzymywała co miesiąc pieniądze na każde dziecko, które aktualnie znajdowało się w placówce, w tej właśnie kwocie.


Warunkiem spornym pozostaje zwrot kosztów niewykorzystanych środków za 2018 r., spowodowany niepełnym obsadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka w Ozorkowie. Jednym z powodów takiej sytuacji były m.in. kilkukrotne odmowy przyjęcia dzieci przez Fundację.


– Ze względu na dobro dzieci w dalszym ciągu chcemy porozumieć się z Fundacją ws. utrzymania Rodzinnych Domów Dziecka, stąd m.in. wyraziliśmy zgodę na zwiększenie, do poziomu 2 800 zł, miesięcznej kwoty utrzymania jednego dziecka. Natomiast nie zgadzamy się na płatności ryczałtowe, które nie są związane z ilością dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka Fundacji Happy Kids – mówi starosta zgierski – Bogdan Jarota.


Autor: Łukasz Roman

Zobacz także

[WIDEO + ZDJĘCIA] Co symbolizuje kamień …

Zbliża się XXI Międzynarodowy Turniej Ry…

Wieczorny pożar zakładu produkcyjnego w …

[ZDJĘCIA] Dobre granie w Kutnie. Inaugur…

[ZDJĘCIA] Wystartowała 33. Piesza Pielgr…

[WAŻNE] Apel do mieszkańców Gminy Głowno…

Nocny pożar budynku mieszkalnego. Na mie…

Trwa 9. edycja "Paki dla Uczniaka…

Wysyp firm specjalizujących się w uzyski…

Uwaga zgierzanie! Nadciągają burze z gra…

Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Po…

[ZDJĘCIA] Za nami ostatni piknik rodzinn…

[ZDJĘCIA] Sparingowe zwycięstwo rezerw B…

Zgierz łączy pokolenia. W Parku Miejskim…

[ZDJĘCIA] IV liga: Derby Powiatu dla Bor…

Groźny wypadek w Aleksandrowie Łódzkim -…

Tragiczny wypadek na autostradzie A2. Sa…

Prawo i Sprawiedliwość odkryło karty. Kt…