Kontrole spalania odpadów w piecach grzewczych na terenie miasta Głowna

Urząd Miejski w Głownie informuje, iż od 3 grudnia 2018 r. do 29 marca 2019 r. na terenie miasta Głowna przeprowadzane będą kontrole dotyczące przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie spalania odpadów w piecach grzewczych. Czynności kontrolne przeprowadzane będą przez upoważnionych do tego na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) pracowników Urzędu Miejskiego.


Kontrole te są odpowiedzią na liczne zgłoszenia mieszkańców naszego miasta, dotyczące wysokiego zanieczyszczenia powietrza w okresie grzewczym. Również czujnik monitorujący jakość powietrza, który został zainstalowany w naszym mieście wskazuje, iż normy pyłów zawieszonych w powietrzu są znacznie przekroczone. Wobec powyższego, kontrola jakości spalanego paliwa w kotłach grzewczych jest w tej sytuacji niezbędna.


W czasie kontroli pracownik ma prawo wstępu na teren nieruchomości prywatnych w godzinach od 6 do 22, może przeprowadzić badania i wykonać inne niezbędne czynności kontrolne, w tym pobrać próbki z paleniska.


Jeżeli urzędnik prowadzący kontrolę spotka się z jej celowym utrudnianiem bądź uniemożliwianiem, na miejsce wzywany będzie patrol policji, bowiem odmowa wejścia na posesję lub utrudnianie kontroli spełnia znamiona przestępstwa. Kontrolowanemu w takim wypadku grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.). Warto więc pamiętać o tym, że o ile spalanie odpadów jest wykroczeniem, to już uniemożliwienie kontroli – przestępstwem.


Nielegalne spalanie odpadów stanowi wykroczenie o którym mowa w art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), a jego sprawca podlega karze grzywny bądź aresztu.


Osobami upoważnionymi do kontroli spalania odpadów w piecach grzewczych na terenie miasta Głowna zostali pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głownie, którzy okażą się podpisanym przez Burmistrza upoważnieniem. Wszelkie informacje czy zgłoszenia prosimy kierować do ww. referatu, ul. Norblina 1, tel. 42 719-46-04, 42 719-46-08, 42 719-46-10.

Zobacz także

Spowodował wypadek, w którym zginął czło…

Są pieniądze na przebudowę Łęczyckiej w …

[ZDJĘCIA] Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu …

[ZDJĘCIA] Aleksandrowskie basketki Wicem…

[NOWE FAKTY] Śmiertelny wypadek na Aleks…

[ZDJĘCIA] Śmiertelny wypadek na drodze A…

W play-off 2:0 dla Bzury

Rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokr…

Służby na autostradzie A2. Samochód rozb…

70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w P…

Porażka Boruty w sparingu z rezerwami Wi…

Rezerwy Boruty Zgierz: Udany debiut Patr…

[ZDJĘCIA] Dzisiejszy mecz Koni Mechanicz…

Konie wciąż bez wiosennego zwycięstwa w …

Helios Białystok kolejnym rywalem Koni M…

Budowa oświetlenia w Gminie Parzęczew

Libacja alkoholowa zakończona śmiercią. …

Wypowiedz się ws. likwidacji przejazdów …