NIE dla magazynowania odpadów pochodzących z nielegalnych transportów w Zgierzu

​Taki wniosek płynie z opracowanego przez Zarząd Województwa Łódzkiego projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów".


Jak czytamy w projekcie, Zgierz został wykreślony z listy miejsc do tymczasowego składowania odpadów pochodzących z nielegalnych transportów. Zgodnie z nowelą ustawy z 20 lipca 2018 r. „o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw", na marszałkach województw spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsc do tymczasowego magazynowania takich odpadów.


Od początku wejścia znowelizowanej ustawy w życie, powiatowy samorząd był przeciwny magazynowaniu odpadów pochodzących z nielegalnych transportów na naszym terenie. W odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. dotyczące wskazania tego typu miejsca na terenie powiatu zgierskiego, starosta zgierski jednoznacznie odpowiedział, że na terenie powiatu nie ma miejsc spełniających wymogi magazynowania odpadów pochodzących z nielegalnych transportów.


Jednak 17 września 2018 r. Marszałek Województwa Łódzkiego wskazując miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim, uwzględnił Zgierz jako jedno z takich miejsc. Starosta zgierski ponownie zainterweniował w tej sprawie i w piśmie do marszałka z dnia 14 listopada 2018 r. przedstawił argumenty przeciwko lokalizacji w Zgierzu tego typu miejsc.


– Cieszy mnie, że moje argumenty, a także uwagi oraz wnioski złożone przez mieszkańców Zgierza, rad osiedli: Piaskowice-Aniołów i Stare Miasto, a także radnych miasta z Koalicji Obywatelskiej, zostały uwzględnione i wszystko wskazuje na to, że w zaktualizowanym Planie Gospodarki Odpadami, stolica naszego powiatu przestanie być miejscem, gdzie magazynowane są odpady z zatrzymanych transportów. Dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w tę sprawę – mówi Bogdan Jarota, starosta zgierski.


Do czasu uchwalenia aktualizacji Planu, Zgierz wciąż widnieje jako jedno z trzech miejsc do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim. Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Planu można składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w terminie do 25 stycznia 2019 roku.

Zobacz także

Spowodował wypadek, w którym zginął czło…

Są pieniądze na przebudowę Łęczyckiej w …

[ZDJĘCIA] Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu …

[ZDJĘCIA] Aleksandrowskie basketki Wicem…

[NOWE FAKTY] Śmiertelny wypadek na Aleks…

[ZDJĘCIA] Śmiertelny wypadek na drodze A…

W play-off 2:0 dla Bzury

Rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokr…

Służby na autostradzie A2. Samochód rozb…

70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w P…

Porażka Boruty w sparingu z rezerwami Wi…

Rezerwy Boruty Zgierz: Udany debiut Patr…

[ZDJĘCIA] Dzisiejszy mecz Koni Mechanicz…

Konie wciąż bez wiosennego zwycięstwa w …

Helios Białystok kolejnym rywalem Koni M…

Budowa oświetlenia w Gminie Parzęczew

Libacja alkoholowa zakończona śmiercią. …

Wypowiedz się ws. likwidacji przejazdów …