Przyznano Granty Sołeckie dla trzech miejscowości z Gminy Głowno

Dodane przez Urząd Gminy Głowno

W dniu 24 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Z Gminy Głowno zostały złożone trzy wnioski i każdy z nich został rozpatrzony pozytywnie:


Sołectwo Mięsośnia, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.: Świetlica przyjazna i bezpieczna mieszkańcom. Głównym celem projektu jest zagospodarowanie terenu przy istniejące Świetlicy Wiejskiej. Mieszkańcy chcą nie tylko poprawić atrakcyjność obiektu, ale również sprawić aby przebywanie na zewnątrz budynku było bezpieczniejsze, dlatego w tym celu ma zostać wybudowane ogrodzenie. Dzięki realizacji projektu ma również powstać altana oraz zostaną posadzone krzewy co na pewno upiększy zewnętrzny wygląd świetlicy. Mieszkańcy zamierzają również zainwestować w zaplecze kuchenne, które znajduję się wewnątrz budynku i w tym celu ma zostać wybudowana szafa do przechowywania naczyń oraz zakupiona zmywarka, co na pewno poprawi komfort oraz organizację różnego rodzaju imprez. Łączny koszt projektu wynosi 11.000 zł, wnioskowana kwota dotacji to 5.000 zł, stanowiąca 45,45 % wartości projektu.


Sołectwo Ostrołęka, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.: Zielono i bezpiecznie wokół nas razem spędźmy wolny czas. Głównym celem projektu jest zagospodarowanie terenu wokół strażnicy. W tym celu mieszkańcy chcą wyrównać teren, zasiać trawę oraz zakupić ławki. Za pozyskane fundusze ma zostać również zakupiony grill, krzewy oraz postawione nowe ogrodzenie, co bardziej uatrakcyjni teren jak i zwiększy bezpieczeństwo. Łączny koszt projektu wynosi 11.000 zł, wnioskowana kwota dotacji to 5.000 zł, stanowiąca 45,45 % wartości projektu.


Sołectwo Ziewanice, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.: Naszą strażnicę w Ziewanicach odmienimy, tujami teren obsadzimy, o formę zdrowotną zadbamy a przy grillu porozmawiamy. Głównym celem projektu jest zagospodarowanie terenu wokół jednostki OSP, a także zakup dwóch elementów siłowni zewnętrznych. Realizacja projektu ma przyczynić się do integracji mieszkańców do wspólnego aktywnego działania. Mieszkańcy chcą również zakupić grilla, utwardzić fragment parkingu tujami, zbudować ławeczki oraz zazielenić teren poprzez nasadzenie tuj. Łączny koszt projektu wynosi 11.000 zł, wnioskowana kwota dotacji to 5.000 zł, stanowiąca 45,45 % wartości projektu.

Zobacz także

[PILNE] Pożar w Ozorkowie przy Konstytuc…

Policjanci z Aleksandrowa Łódzkiego zach…

[ZDJĘCIA] Za nami obchody 80. rocznicy B…

Niemiecka ciężarówka zatrzymana pod Stry…

Zielona woda w Bzurze. Czy to niebezpiec…

"Książka wszystkich zgierzan"…

[ZDJĘCIA] Boisko w Dąbrówce Wielkiej na …

Za nami Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mł…

Startuje 1. Liga Futsalu. FC10 Zgierz je…

Pojemniki do selektywnego zbierania odpa…

Startuje kolejna edycja Zgierskiej Amato…

[WIDEO] Rezerwy Boruty po wygranej ze St…

Fałszywi policjanci dzwonili do zgierzan…

Roksana Zasina pojedzie na Igrzyska Olim…

Prezydent Zgierza zakazał Radnym wstępu …

Szkolne ubezpieczenie dziecka: już ponad…

Szok! Bestialskie zachowanie 39-latka. R…

Dofinansowanie na drogi Osse - Bronin i …