Sesja Rady Gminy Głowno. Co w porządku obrad?

Dodane przez Urząd Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994) zwołuję sesję Rady Gminy Głowno w dniu 20 grudnia 2018 r. (czwartek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 800.


Przewidywany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.

5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok:

  • a) podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok (dostarczanie wody),
  • b) podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok (oświata i odpady),
  • c) podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok (energia elektryczna),
  • d) podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok (administracja, GOPS i Rodzina).
  • e) podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok (przeniesienia między działami rozdziałami…),
  • f) podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Głowno.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

11. Przyjęcie planów pracy komisji stałych i Rady Gminy Głowno na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

13. Podsumowanie działalności Rady w 2018 roku.

14. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Gminy Głowno

Jarosław Chałubiec

Zobacz także

AllePaznokcie w Ozorkowie - idealne miej…

[ZDJĘCIA] Za nami zawody spławikowe o Pu…

Ośrodek "Malinka" nieczynny. P…

[ZDJĘCIA] Stryków świętuje 625-lecie nad…

Jutro Ogólnopolski Charytatywny Rajd Prz…

Stryków obchodzi 625-lecie nadania praw …

AKTUALIZACJA: Schronisko Medor - Elżbiet…

Powraca Zgierskie Kino Letnie "Mali…

[ZDJĘCIA] Powalone drzewa, zalana piwnic…

Uczniowie Zgierskiego Zespołu Szkół odda…

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Z…

Uratują Dąb Niepodległości w Głownie? MZ…

Pojemniki na drobne elektroodpady stanęł…

Nadciągają burze z gradem! Wydano ostrze…

Już w sobotę IX Turniej Turniej Siatkówk…

Nocny wypadek w Leśmierzu. Dwa pojazdy r…

Schronisko Medor - Przedstawiciele Urzęd…

Nie musisz kończyć wyższej uczelni, aby …