Sesja Rady Gminy Głowno. Co w porządku obrad?

Dodane przez Urząd Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994) zwołuję sesję Rady Gminy Głowno w dniu 20 grudnia 2018 r. (czwartek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 800.


Przewidywany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.

5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok:

  • a) podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok (dostarczanie wody),
  • b) podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok (oświata i odpady),
  • c) podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok (energia elektryczna),
  • d) podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok (administracja, GOPS i Rodzina).
  • e) podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok (przeniesienia między działami rozdziałami…),
  • f) podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Głowno.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

11. Przyjęcie planów pracy komisji stałych i Rady Gminy Głowno na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

13. Podsumowanie działalności Rady w 2018 roku.

14. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Gminy Głowno

Jarosław Chałubiec

Zobacz także

[PILNE] Pożar w Ozorkowie przy Konstytuc…

Policjanci z Aleksandrowa Łódzkiego zach…

[ZDJĘCIA] Za nami obchody 80. rocznicy B…

Niemiecka ciężarówka zatrzymana pod Stry…

Zielona woda w Bzurze. Czy to niebezpiec…

"Książka wszystkich zgierzan"…

[ZDJĘCIA] Boisko w Dąbrówce Wielkiej na …

Za nami Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mł…

Startuje 1. Liga Futsalu. FC10 Zgierz je…

Pojemniki do selektywnego zbierania odpa…

Startuje kolejna edycja Zgierskiej Amato…

[WIDEO] Rezerwy Boruty po wygranej ze St…

Fałszywi policjanci dzwonili do zgierzan…

Roksana Zasina pojedzie na Igrzyska Olim…

Prezydent Zgierza zakazał Radnym wstępu …

Szkolne ubezpieczenie dziecka: już ponad…

Szok! Bestialskie zachowanie 39-latka. R…

Dofinansowanie na drogi Osse - Bronin i …