Będą oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na terenie gminy Zgierz

oszczedzaMY-energie

Na stronach Urzędu Gminy Zgierz pojawił się komunikat Wójt Wiolety Głowackiej, dotyczący oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na terenie gminy Zgierz. Jego pełną treść publikujemy poniżej.

Komunikat: 

"Szanowni Mieszkańcy,

Wszyscy, zarówno Mieszkańcy, jak i Samorząd Gminy Zgierz mierzymy się z kryzysem energetycznym. Po raz pierwszy stajemy przed wyzwaniem na taką skalę. Tak jak Państwo z niepokojem patrzę na rosnące ceny energii, które przekładają się na wiele dziedzin naszej codzienności.

Jako Samorząd jesteśmy zobligowani Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U z 2022 r. poz. 2127) do oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na terenie gminy Zgierz.

Jednocześnie niezastosowanie się do wymaganych przepisami ograniczeń spowoduje nałożenie kar finansowych.

Dlatego podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu ograniczeń wykorzystania energii elektrycznej przez skrócenie czasu oświetlenia ulicznego. Lampy oświetleniowe będą wyłączane codziennie pomiędzy godziną 23.30 a 4.30 (z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich).

Będziemy zmuszeni też na bieżąco analizować zapotrzebowanie na prąd, gaz i wodę budynków gminnych, a także poszukiwać i wdrażać rozwiązania pozwalające obniżyć koszty mediów.

W wielu budynkach gminnych już wcześniej poprawiliśmy ich efektywność energetyczną i niskoemisyjność przez remonty, docieplenia, wymianę stolarki okiennej czy modernizację kotłowni co. Szczególnie ważne w tej sytuacji są dla mnie szkoły i zabezpieczenie uczniom odpowiednich warunków do nauki.

Do kierowników i dyrektorów jednostek podległych samorządowi skierowaliśmy wnioski o podjęcie racjonalnych działań, aby zmniejszyć całkowite zużycie energii elektrycznej w zajmowanych budynkach oraz przyjmować rozwiązania dla oszczędnego wykorzystywania urządzeń technicznych, instalacji i pojazdów. Przepisy narzucają nam okresy rozliczeniowe od 1 grudnia do końca 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Musimy wszyscy przyjrzeć się naszej codzienności i starać się zmienić przyzwyczajenia, tak aby w sposób oszczędny i efektywny wykorzystywać zasoby, którymi dysponujemy jak najdłużej.

Wioleta Głowacka
Wójt Gminy Zgierz"