Bez podwyżki opłaty śmieciowej w gminie Głowno

smieci-kosz_20200923-135125_1

W wyniku przeprowadzonego przetargu pn.: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno" do realizacji zamówienia został wyłoniony podmiot FBSerwis S. A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, który zajmie się odbiorem odpadów w 2023 roku za kwotę szacunkową 1 127 043,93 zł.

Kwota oferty jest niższa niż przed rokiem i została skalkulowana w oparciu o szacunkową ilość odpadów komunalnych, jakiej spodziewamy się w 2023 roku.

- W związku z tym informujemy, że stawki związane z odbiorem odpadów komunalnych w 2023 roku nie zmienią się i będą wynosiły: 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość dla właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady w kompostownikach przydomowych; 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość dla właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają kompostownika; 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - mówią przedstawiciele Urzędu Gminy Głowno.

Przypominamy, że wpłaty za odpady komunalne należy uiszczać na rachunek Gminy Głowno nr: 32 8787 0000 0000 0563 2000 0117 w tytule wpłaty wpisując dane osoby składającej deklarację lub wpisując nr indywidualny, który można uzyskać w Gminie Głowno pod nr. tel. 42 719-12-91 wew. 115.

W ramach opłaty gmina Głowno zapewnia odbiór odpadów zmieszanych, plastików, szkła i papieru 1 raz w miesiącu, bioodpadów z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca i od listopada do grudnia oraz dwie objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych w ciągu roku.

- Aby pozostawić stawki opłat na jak najniższym poziomie gmina podejmuje różne działania, wśród nich m.in. kontrole prawidłowej segregacji odpadów i kontrole w zakresie zadeklarowanej liczby mieszkańców na posesjach właścicieli nieruchomości, które przynoszą widoczne efekty. Działania te będą również na bieżąco prowadzone w przyszłym roku - dodają przedstawiciele władz gminy Głowno. - Apelujemy również do naszych mieszkańców o bieżące zgłaszanie zmian liczby osób zamieszkujących i o prowadzenie starannej segregacji odpadów i prawidłowej gospodarki odpadami – te działania mają największy wpływ na wysokość obowiązujących opłat śmieciowych i pozwalają je zachować na niskim poziomie. Segregacja jest w interesie wszystkich mieszkańców gminy! Poprawna segregacja to nasze wspólne dobro!