Dotacja na konserwację dachu dla parafii w Solcy Wielkiej

700x450-crop-90-parafia002
fot. UG Ozorków

Drugi zabytkowy kościół z terenu naszej gminy już niedługo zostanie poddany pracom, w ramach których przeprowadzona zostanie renowacja i konserwacja pokrycia dachowego. 

Wójt Gminy Ozorków Marian Lemański podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej z ks. Andrzejem Borczykiem – Proboszczem Parafii pw. św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej.

- Dotacja w wysokości ćwierć miliona złotych zostanie przeznaczona na oczyszczenie pokrycia dachowego z rdzy i zanieczyszczeń, usunięcie łuszczącej i spękanej farby, udrożnienie i wyczyszczenie rynien dachowych wraz z naprawą, a następnie pomalowanie farbą nawierzchniową powierzchni dachu – wyjaśnia Wójt Gminy Ozorków Marian Lemański.

Na dotację składają się środki w wysokości 245 000 zł pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkład własny z budżetu Gminy Ozorków w kwocie 5 000 zł.

Obecnie opracowywana jest dokumentacja mająca na celu wyłonienie wykonawcy. Zgodnie z zawartą umową prace zostaną wykonane w terminie do 15 listopada 2024 r.

źródło: UG Ozorków