Dwa miliony złotych na renowację zbiorników wodnych

d
fot. Urzą∂ Marszałkowski w Łodzi

Dwa miliony złotych przeznacza Zarząd Województwa Łódzkiego na renowację zbiorników wodnych. O pieniądze mogą starać się gminy i powiaty z naszego regionu. To jeden ze sposobów, by odbudować poziom wód gruntowych. Renowacja zbiorników wodnych pomoże również zapobiegać skutkom suszy i ograniczyć podtopienia.

- Inwestowanie w zbiorniki małej retencji jest bardzo ważne. Około 60 procent terenów naszego województwa jest zagrożonych suszą rolniczą. W centrum Polski, w czasie długotrwałych okresów bez opadów, susza rozwija się bardzo intensywnie. Towarzyszy temu niska dostępność zasobów wód powierzchniowych – mówi marszałek Grzegorz Schreiber. – Dlatego stworzyliśmy program dotacji dla renowacji zbiorników wodnych. O dofinansowanie można starać się już drugi raz.

Dobrze funkcjonujący zbiornik małej retencji pozwoli na gromadzenie wody w czasie nasilonych opadów czy roztopów. Tworzy przez to zapas wody na czas suszy. Zbiorniki wodne małej retencji pełnią ważną rolę dla zmniejszenia skutków suszy czy podtopień, które związane są ze zmianami klimatu.

Maksymalna kwota dotacji to 150 tys. zł. Celem projektu jest odtworzenie funkcjonalności i optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w Łódzkiem. Dotację można otrzymać na renowację, rozbudowę i przebudowę zbiornika wodnego. Można zwiększyć jego pojemność, wyczyścić, pogłębić i odmulić. Można ukształtować skarpę oraz przebudować, odbudować, dokonać renowacji lub wymienić urządzenia hydrotechniczne funkcjonalnie związanych ze zbiornikiem.

W poprzedniej edycji konkursu na renowację zbiorników małej retencji samorządy skorzystały z blisko 1,5 miliona złotych dotacji. Odnowiony został na przykład zbiornik wodny w miejscowości Choszczewo w gminie Szadek. Wczoraj efekty renowacji oglądał marszałek Grzegorz Schreiber. Wyregulowano tu brzegi i zabezpieczono skarpy. Wyremontowano urządzenia poboru wody dla działań przeciwpożarowych. Dotacja wynosiła ponad 140 tys. zł.

- Cieszy mnie to, że samorządy korzystają z dotacji. W Choszczewie widać efekty prac – podkreśla marszałek Grzegorz Schreiber. – Zachęcam kolejne samorządy do składnia wniosków o dotacje na renowacje zbiorników wodnych.

W gminie Brąszewice renowacji poddano trzy zbiorniki małej retencji: w Brąszewicach, Chajewie i Czartorii. Wyczyszczono je, pogłębiono, odmulono i usunięto nagromadzone osady. Dzięki temu zwiększyła się pojemność zbiorników. Można w nich będzie gromadzić wodę w czasie nasilonych opadów i tworzyć zapasy na czas suszy. Wszystkie działania zmniejszą ryzyko powodzi i podtopień. Dotacja wyniosła tutaj ponad 44 tys. zł

W miejscowości Leliwa w gminie Klonowa również oczyszczono, pogłębiono i odmulono zbiornik retencyjny. Ukształtowano też jego skarpę. Dzięki połączeniu za pomocą rur zbiornika z rowem przydrożnym odprowadzana będzie woda opadowa z drogi.

Nabór tegorocznych wniosków trwa do 23 marca br. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.lodzkie.pl/gospodarka-wodna/renowacja-zbiornikow-wodnych

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi