Najważniejsze wideo w ezg24

Gmina Głowno: Lubianków z nową nawierzchnią drogową

16291
fot. UG Głowno

Dwa miesiące przed czasem zakończyły się prace związane z wykonaniem zadania pn.: ,,Remont dróg gminnych Nr 120058E w Ostrołęce i Nr 120053E w Lubiankowie", obejmującego Remont drogi Nr 120053E w Lubiankowie (działka 78/1 i 78/3, obręb Lubianków)".

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze długości 2 156 mb. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 5 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm.

Inwestycję drogową realizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o., z Jamna. Wykonawca przed terminem wskazanym w umowie zakończył wszelkie prace w terenie i złożył niezbędne dokumenty do odbioru ostatecznego, który odbył się we wtorek – 25 czerwca 2024 r.

Całkowity koszt poniesiony w związku z realizacją powyższego zadania wyniósł 1 114 617,75 zł brutto.

Na powyższe zadanie Gmina Głowno pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 780 232,00 zł, co stanowi 70% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Wkład własny wyniósł 334 385,75 zł.

źródło: UG Głowno