Gmina Głowno: Ostatnie inwestycje drogowe dobiegły końca

Fotoram.io
fot. UG Głowno

6 września 2022 r. odbyły się odbiory końcowe ostatnich inwestycji drogowych zaplanowanych na 2022 rok. Odbioru końcowego dokonali przedstawiciele Gminy Głowno z Wójtem Gminy Głowno na czele, wraz z przedstawicielami Wykonawcy, którym przewodniczył Prezes Zarządu – Marian Kapusta. 

W skład zadania drogowego pn. ,,Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Głowno" wchodziły:

  1. Zadanie nr 1 - ,,Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Mięsośni (działka nr 29, obręb Mięsośnia)". Zadanie obejmowało wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 3,5 m oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego na odcinku ponad 170 m gminnej drogi wewnętrznej oraz wymianę istniejącego przepustu pod drogą. Zgodnie z projektem budowlanym na wskazanej drodze gminnej wykonano: podłoże z mieszanki cementowej o grubości 20 cm, podbudowę z kruszywa łamanego grubości 20 cm, warstwę wiążącą grubości 5 cm oraz warstwę ścieralną o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm oraz wymianę przepustu pod drogą wraz ze ściankami czołowymi.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy Głowno.

Całkowity koszt zadania wyniósł 396 411,35 zł

  1. Zadanie nr 2 - ,,Remont drogi w Dąbrowie (działka nr 24/3, obręb Dąbrowa)". Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 105012E długości ponad 540 m. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 5 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy Głowno.

Całkowity koszt zadania wyniósł 322 795,23 zł.

Wyżej opisane zadania drogowe realizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o., m. Jamno, 99-400 Łowicz.

źródło: UG Głowno