wersja testowa serwisu

Gmina Zgierz z dofinansowaniem na modernizację stacji uzdatniania wody w Ustroniu

IMG_9210_wynik-1
fot. Urząd Gminy Zgierz

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Zgierz otrzymała 500 000 złotych na zgłoszony przez Wioletę Głowacką - Wójt Gminy Zgierz projekt rozbudowy stacji wodociągowej w miejscowości Ustronie, zaopatrującej w wodę mieszkańców Ustronia, Jedlicza A i B.

Inwestycja będzie polegała na wymianie instalacji i urządzeń technologicznych, aby w przyszłości w pełni zautomatyzować proces technologiczny. Zakres prac obejmie część technologiczną i hydrauliczną, między innymi kompleksową wymianę elementów hydraulicznych. Wymienione zostaną pompy głębinowe, wyremontowane dwa zbiorniki retencyjne. Zamontowana będzie instalacja sprężonego powietrza dla zapewnienia aeracji wody. Ponadto zostanie przeprowadzony remont budynku. W pomieszczeniach będą wymienione okna i drzwi. Dach zostanie wyremontowany, a budynek docieplony. Projekt przewiduje również wymianę zasilania elektrycznego oraz wymianę instalacji elektrycznej i sterowniczej. Przewidziano również zabezpieczenie dostępu do wody pożarowej.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ustroniu to konieczność. Liczba mieszkańców Ustronia i Jedlicz zwiększa się. Chcemy unowocześnić funkcjonowanie stacji, poprawić jakość zaopatrzenia w wodę i zapewnić niezawodność systemu w sytuacji włączania się do sieci nowych mieszkańców – podkreśla Wioleta Głowacka Wójt Gminy Zgierz

źródło: UG Zgierz

Przypomnijmy, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowania otrzymały także inne samorządy z powiatu zgierskiego. O szczegółach piszemy w TYM MIEJSCU.