Magic Łęczyca odpowiada na ostatnie decyzje władz miasta. "Jesteśmy już zbyt dużą, „magiczną" społecznością w Łęczycy, aby nie kontynuować naszej pracy z dziećmi"

Magic Łęczyca odpowiada na ostatnie decyzje władz miasta. "Jesteśmy już zbyt dużą „magiczną społecznością" w Łęczycy, aby nie kontynuować naszej pracy z dziećmi"

Magic Football Academy Łęczyca odniósł się do braku przyznania, przez Burmistrza Łęczycy, dotacji na 2023 rok dla Stowarzyszenia. Przedstawiciele „Magicznych" zapowiadają, że mimo braku wsparcia z miejskiego budżetu zrobią wszystko, żeby ich podopieczni cieszyli się z uprawiania piłki nożnej.

Cały czas trwa konflikt pomiędzy Burmistrzem Łęczycy Pawłem Kuleszą, a Stowarzyszeniem Magic Łęczyca. Wszystko zaczęło się od komunikatu klubu, dotyczącego ograniczenia dostępu do miejskich obiektów sportowych. W odpowiedzi Burmistrz wydał oświadczenie, w którym zarzucił kłamstwo Stowarzyszeniu oraz zażądał przeprosin i sprostowania.

Jak wczoraj przekazał Magic Football Academy Łęczyca, po przeanalizowaniu sytuacji przez prawników, Ci nie zauważyli naruszenia prawa, ani zarzutów wymienionych przez Burmistrza Kuleszę. Według „Magicznych", następstwem ich działań był brak przyznania przez włodarza naszego miasta dotacji dla Stowarzyszenia Magic Łęczyca na 2023 rok.

- Jako klub piłkarski Magic, zrzeszający ponad 120 młodych zawodników, działający na terenie Miasta Łęczyca, zostaliśmy całkowicie pominięci w podziale środków finansowych Tak zgadza się, dostaliśmy 0 złotych na młodych adeptów piłki nożnej, których wspieramy w tym, co tak bardzo kochają, a co za tym idzie upowszechniamy kulturę fizyczną w Łęczycy. Pragniemy zaznaczyć, że w poprzednich latach, przy mniejszej ilości zawodników, jak i drużyn, uzyskiwaliśmy w konkursie dofinansowania, z których zawsze skrupulatnie i terminowo się rozliczaliśmy - czytamy w oświadczeniu Magic Łęczyca.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zapytaliśmy w Urzędzie Miejskim o powody braku dotacji dla Magic Łęczyca. Burmistrz przytoczył jedynie punkty zarządzenia w tej sprawie.

- Oferta Stowarzyszenia „Magic Football Academy Łęczyca" nie znalazła się na liście podmiotów, które otrzymały dofinansowanie. Zgodnie z rozdz. III. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań pkt. 5 Załącznika do Zarządzenia Nr 120.1.2023 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej". Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokonuje w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta Łęczyca. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.37.2023 dotacji udzielono 7 oferentom, których oferty wyczerpują realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - czytamy w odpowiedzi z magistratu.

Stowarzyszenie Magic Łęczyca, zgodnie z przysługującym mu prawem, zażądało uzasadnienia odrzucenia oferty. Odpowiedź była jednak identyczna, jak ta, którą otrzymała nasza redakcja. Zabrakło w niej konkretnych powodów decyzji Burmistrza Łęczycy.

- Każdy może rozpatrywać działania Pana Burmistrza na swój sposób. My, jako klub piłkarski Magic, mamy tylko, albo przede wszystkim, żal do tego jak traktowane są w tym wszystkim dzieci. Dlaczego kosztem i poszkodowanym czyjejś „urażonej dumy" są najmłodsi, czyli dzieci?! Ci, którzy chcą tylko, albo aż, spełniać swoje marzenia, trenować ukochany sport i rozgrywać mecze - pytają rozgoryczeni przedstawiciele Magic Football Academy Łęczyca.

Co dalej z Magic Łęczyca? Czy klub, który zrzesza tak dużą liczbę młodych adeptów piłki nożnej będzie mógł dalej funkcjonować bez wsparcia lokalnej władzy? Zarząd klubu wierzy, że da sobie radę z tym problemem. Skutkiem - jak czytamy w oświadczeniu klubu - może być tylko brak nowego sprzętu, czy pomocy dla zawodników w wyjeździe na obozy i turnieje.

Jednocześnie „Magiczni" podkreślają, że w funkcjonowaniu klubu chętnie pomagają rodzice, którzy płacą m.in. składki. Nie brakuje także sponsorów. Zarząd klubu podkreśla, że zaplanowano szereg działań, które zostaną wprowadzone, aby pomóc w aktualnej sytuacji.

- Jesteśmy już zbyt dużą „magiczną społecznością" w Łęczycy, aby nie kontynuować naszej pracy z dziećmi. Mamy jednocześnie świadomość, że to one są przyszłością i inwestowanie w najmłodszych to najlepsza z możliwości rozwoju - dodają przedstawiciele Stowarzyszenia. - Jako Magic, który reprezentuje dzieci i ich rodziców nie możemy sobie pozwolić na milczenie, zdajemy sobie sprawę, że są inne stowarzyszenia, osoby, które również są niezadowolone z podziału finansowego, ale my odważyliśmy się mówić o tym głośno. Nie robimy nic wbrew prawu, a wręcz przeciwnie, na każdym kroku staramy się godnie reprezentować Królewskie Miasto Łęczyca, w regionie, arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Teraz zasadne wydaje się być pytanie, czy drużyny Magic Łęczyca będą mogły trenować i rozgrywać mecze ligowe czy turnieje na miejskich obiektach sportowych. O tym zapewne przekonamy się już niebawem.