Najważniejsze wideo w ezg24

Michał Pacholski z poparciem Wiceministra Pawła Bejdy. Kandydat do Sejmiku Województwa Łódzkiego w rozmowie z naszym portalem

Michał Pacholski z poparciem Wiceministra Pawła Bejdy. Kandydat do Sejmiku Województwa Łódzkiego w rozmowie z naszym portalem

Michał Pacholski, działacz społeczny, wspierający wiele inicjatyw lokalnych. Jest jednym z najmłodszych posłów VII kadencji Sejmu RP oraz od 10 lat członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W przeszłości prowadził własną działalność gospodarczą - był inżynierem w prywatnej firmie. Pracował również w Starostwie Powiatowym w Łęczycy jako zastępca kierownika wydziału.

Pacholski z czasem awansował wyżej, stając się Naczelnikiem Wydziału Kartografii i Systemu Informacji Przestrzennej w Departamencie Geodezji i Kartografii przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Obecnie pełni funkcję zastępcy Dyrektora w szpitalu w Łęczycy.

Jak deklaruje, kandydując na Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, chciałby mieć bezpośredni wpływ na poprawę dostępności i podniesienie jakości usług ochrony zdrowia.

- Wsparcie osób i rodzin oraz podmiotów trzeciego sektora, czyli tzw. NGO-sów jest bardzo ważne dla jakości życia każdego z nas. Zamierzam poczynić znaczące, poważne kroki w tym kierunku - mówi Kandydat do Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pacholski jest również znany z zamiłowania do sportu. - Chcę aktywizować młodzież, wspierać lokalne kluby sporotowe, aby poziom rozwoju w dziedzinach sportowych był najwyższy z możliwych - dodaje.

Z uwagi na swoje doświadczenie, Pacholski Michał deklaruje także działania zmierzające do ograniczenia wpływu działalności ludzkiej na środowisko, w tym ochrony przez zanieczyszczaniami. Ważnym elementem tej dziedziny jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego, na której według Pacholskiego należy skupić się w najbliższych latach.

- Wierzę w odważne kształtowanie terenów zielonych i zwiększenie uwagi na ochronę przyrody. To są dziedziny, w których czuję się bardzo mocny i zamierzam przyłożyć do nich dużą wagę będąc radnym w Sejmiku Województwa Łódzkiego. Wspólnie możemy osiągnąć sukces. Proszę Państwa o głosy na moją osobę - kończy Kandydat do Sejmiku Województwa - Michał Pacholski.

Pacholski został poparty przez Wiceministra Obrony Narodowej - Pawła Bejdę. Jak deklaruje Wiceminister - Michał Pacholski, to dobry wybór. Ma moje popracie - mówi Bejda.

Wybory samorządowe, w tym do Sejmiku Województwa już 7 kwietnia. Tego dnia zdecydujemy, kto będzie nas reprezentował przez najbliższe 5 lat w województwie łódzkim.