wersja testowa serwisu

Nie żyje Anna Kiczka, była Radną Rady Gminy Biała

candle-2038736_960_720

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Radnej Rady Gminy Biała Anny Kiczki.

Śp. Anna Kiczka urodzona 17 lipca 1965 r. w Wieluniu po raz pierwszy funkcję Radnej Gminy Biała objęła w 2014 r., kontynuując tradycje rodzinne związane z działalnością samorządową. Swoją aktywnością w kadencji 2014-2018 zyskała uznanie mieszkańców i na ich prośbę ponownie kandydowała w wyborach do Rady Gminy w 2018 r. W kadencji 2018-2023 była członkiem Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, uczestnicząc aktywnie w ich pracach. Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe brała czynny udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej, której była członkiem od 1 lipca 2015 r. Współpraca ze śp. Anną Kiczką wysoko ceniona była przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej i placówki oświatowe w m. Naramice.

Śp. Anna Kiczka 1 stycznia 2011 roku rozpoczęła pracę w SPZPOZ w Białej, jako położna. Dała się poznać jako miła, sympatyczna i komunikatywna osoba. Często więc pacjentki wybierały właśnie ją jako opiekunkę ciąży i noworodka ceniąc jej fachową pomoc. Empatyczna i zaangażowana w pracę zawodową była członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu w latach 2011-2015 oraz od roku 2019 do chwili obecnej.

Była człowiekiem rzetelnym, odpowiedzialnym i otwartym, zawsze skorym do pomocy i chciało by się powiedzieć: nieskończenie dobrym.

Jest to wielka strata, która jeszcze długo będzie napełniać smutkiem nasze serca.

źródło: UG Biała