wersja testowa serwisu
  • AllePaznokcie - maseczki - EZG24

Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w sprawie usunięcia skutków próby kradzieży paliwa z rurociągu PERN

Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w sprawie usunięcia skutków kradzieży paliwa z rurociągu PERN

Dzisiaj (30 czerwca) odbyło się kolejne spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Brzezińskiego oraz wszystkich samorządów z powiatu brzezińskiego, a także przedstawiciele gminy Koluszki, Miasta Głowno, Powiatu Zgierskiego, Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zewnętrzni eksperci.

Rozmowy dotyczyły dalszych działań zmierzających do usunięcia skutków próby kradzieży paliwa z rurociągu PERN w okolicy zbiornika wodnego w Rogowie. W szczególności skoncentrowano się na zapewnieniu bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom.

- Służby na bieżąco monitorują stan okolicznych wód, prowadzą niezbędne badania środowiska, aby mieć całkowitą pewność, że sytuacja nie zagraża mieszkańcom. Pobrane zostały próbki wody i gleby ze zbiornika wodnego w Rogowie i okolicznego terenu, jak również z rzeki Mrogi - informują władze powiatu brzezińskiego. 

Na zbiorniku wodnym w Rogowie oraz na rzece Mroga, aż do miasta Głowno, rozstawiono zapory, głównie z bel słomy, które ograniczają rozprzestrzenianie się produktu. Jak ta sytuacja wygląda z perspektywy samorządu powiatu zgierskiego?

- Zapory chronią przed ewentualnym przeciekiem, więc na tę chwilę nic poważnego nam nie zagraża - powiedział nam Starosta Zgierski, Bogdan Jarota. - Jednak przez to, że zbiorniki wodne w Głownie mają rolę rekreacyjną poprosiliśmy o dodatkowe, bardziej profesjonalne, zapory, aby mieć pewność, że zadziałają one skutecznie.

PERN za pomocą posiadanych przez siebie dronów monitoruje teren, by zidentyfikować wszystkie miejsca dotknięte skutkami zdarzenia. Prace na akwenie prowadzone są z zastosowaniem łodzi i pontonów, operujących zaporami pływającymi i sorpcyjnymi, aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się produktu i jak najszybciej zebrać go z powierzchni wody. PERN w trybie pilnym przystępuje także do rekultywacji terenu wokół akwenu.

- Jednocześnie z uwagi na prowadzone prace związane z oczyszczaniem terenu oraz zagrożeniem pożarowym, miejsce zdarzenie zostało objęte zakazem wstępu. Teren jest monitorowany przez policję oraz służby ochrony PERN. Dodatkowo policja prowadzi czynności dochodzeniowo – śledcze w celu ustalenia sprawców, którzy doprowadzili do uszkodzenia rurociągu i zanieczyszczenia środowiska - dodają przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Zobacz zdjęcia: