wersja testowa serwisu

Od 1 lutego zawieszenie kursowania linii nr 2

komunikacja-autobus

W nawiązaniu do spotkania uczestników Porozumienia Międzygminnego linii nr 2, które odbyło się w dniu 16 listopada 2020 r., Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu informują, że z dniem 1 lutego 2021 r. zawieszona zostaje linia nr 2.

Zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 2 łączącej Aleksandrów Łódzki — Miasto Zgierz - Gminę Zgierz i Stryków, na podstawie § 5 pkt 3 „w uzasadnionych przypadkach, w szczególności strajku, niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii, blokad dróg, Organizator może, bez zasięgania opinii Uczestników porozumienia, zmienić rozkład jazdy i lokalizację przystanków, zawiesić linię komunikacyjną, jak również zawiesić lub wstrzymać w całości albo w części realizację Usług objętych niniejszym porozumieniem. Odpowiednio do zakresu wprowadzonych zmian, korygowana będzie wysokość wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1-3. Zmiana powyższa może mieć wyłącznie charakter okresowy."

Zawieszenie linii nr 2 jest ściśle związane z sytuacją epidemiologiczną i spadkiem liczby pasażerów.

W związku z powyższym zostaje podjęta decyzja o zawieszeniu linii nr 2 począwszy od 1 lutego 2021 roku na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia.

Źródło: Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu