wersja testowa serwisu

Odpust Bogumiła pod przewodnictwem nowego biskupa diecezji włocławskiej

D34A2058-1536x1024

Tegoroczny odpust poświęcony patronowi miasta odbył się pod przewodnictwem nowego biskupa diecezji włocławskiej – ks. biskupa Krzysztofa Wętkowskiego.

Uroczystości odpustowe odbyły się z udziałem Świetnej Kapituły Uniejowskiej, której głównym celem jest szerzenie kultu św. Bogumiła, a w miarę możliwości członkowie kapituły czynią to w swoim środowisku i parafiach, gdzie są duszpasterzami. Z tej racji, od kilu lat odpust parafialny w Uniejowie odbywa się nie w poniedziałek po dniu Zesłania Ducha Świętego, a 10 czerwca – w dzień św. Bogumiła, który jest patronem Uniejowa i współtworzy jego wizerunek. Św. Bogumił jest patronem diecezji włocławskiej, a uniejowska kolegiata może poszczycić się relikwiami Świętego, otrzymanymi już w 1668 r.

Tegoroczny odpust nabrał wyjątkowego charakteru z uwagi na udział nowo mianowanego biskupa diecezji włocławskiej – ks. bp Krzysztofa Wętkowskiego. Zważywszy na fakt, że Jego Ekscelencja rozpoczął oficjalnie swoją kanoniczną posługę w dniu 7 czerwca, wizyta w Uniejowie była jedną z pierwszych na progu pełnienia nowej funkcji.

Uroczystości rozpoczął procesyjny orszak, który skierował się do Kolegiaty przez Kaplicę św. Bogumiła, gdzie proboszcz uniejowskiej parafii ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz przywitał nowego Ordynariusza Diecezji Włocławskiej. Następnie rozpoczęła się celebracja mszalna, podczas której bp Wętkowski wygłosił homilię odnosząc się do fenomenu Świętego – podkreślił, że w jego postaci jest coś zdumiewającego; z jednej strony jest tak odległy czasowo, a z drugiej strony pozostaje otoczony tak żywym kultem. Wierni słyszeli także słowa wezwania do modlitwy zwłaszcza w czasie pogłębiającego się kryzysu wiary, aby na wzór Bogumiła uczynić zeń fundament swojej wiary i dawać swoim życiem świadectwo wierności bożym sprawom.

W tym roku, z uwagi na pandemię, zrezygnowano z tradycyjnej procesji wokół kolegiaty. Relikwie Świętego były cały czas wystawione w Prezbiterium.

W wydarzeniu udział wzięły cechy, Rycerze Kolumba oraz goście: m.in Starosta Poddębicki – Małgorzata Komajda oraz Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek.

Bp Krzysztof Jakub Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 roku w Gnieźnie. W 1982 wstąpił do Wyższego Prymasowskiego Seminarium Duchownego. Po jego ukończeniu, w dniu 4 czerwca 1988 roku otrzymał święcenia prezbiteratu w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Następnie, przez dwa lata był wikariuszem w parafii Świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Od 1989 do 1994 roku kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył doktoratem z prawa kanonicznego w 1995 roku. Potem rozpoczął działalność dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był rzecznikiem i dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Następnie Kanclerzem i Moderatorem Kurii, członkiem Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów. 24 listopada 2012 roku został mianowany biskupem pomocniczym w Gnieźnie, a święcenia otrzymał 22 grudnia tego samego roku. W ramach Konferencji Episkopatu Polski był dotychczas członkiem Rady Prawnej oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej (źródło Vaticannews.va/pl).

Źródło: UM Uniejów