wersja testowa serwisu
  • AllePaznokcie - maseczki - EZG24

Opieka przedszkolna w gminie Zgierz będzie możliwa od 25 maja

dzieci-dziewczynki-kredki

Po wprowadzeniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Zgierz oraz po uwzględnieniu zapotrzebowania rodziców na zapewnienie zajęć opiekuńczych dla dzieci, podjęto decyzję o uruchomieniu oddziałów przedszkolnych i zapewnieniu działań opiekuńczych od dnia 25 maja 2020 r. w następujących placówkach:

– oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Dąbrówce Wielkiej – I oddział – liczba miejsc 9,
– oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Besiekierzu Rudnym – I oddział – liczba miejsc 10.

Warunkiem skorzystania z zajęć opiekuńczych organizowanych przez placówki jest złożenie do dnia 20.05.2020 r. do godz. 15:00 w odpowiedniej placówce, oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o objęcie opieką przedszkolną dziecka.

Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS, z uwagi na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych w pierwszej kolejności z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki przysługuje dzieciom pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki, na podstawie wypełnionych i podpisanych oświadczeń (zgodnych z wzorami obowiązującymi w placówce), które powinny zostać przesłane na adres e-mail placówki lub w sposób uzgodniony z dyrektorem.

Liczba uruchomionych oddziałów przedszkolnych oraz miejsc może ulec zmianie.

Jednocześnie informujemy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom dzieci do 8 roku życia zostaje wydłużony do dnia 14 czerwca 2020 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r., poz. 856).

źródło: UG Zgierz