Pierwsza Sesja Rady Gminy Głowno za nami. Poznaliśmy nazwisko Przewodniczącego

438159965_832411295588232_1524292516434378433__20240509-091832_1
fot. UG Głowno

W Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyła się uroczysta Pierwsza Sesja Rady Gminy Głowno w kadencji 2024 - 2029, która została wybrana w kwietniowych wyborach. Sesji na początku przewodniczył najstarszych z radnych – Mieczysław Dałek.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia przez Sekretarza Gminy Głowno – Macieja Olejniczka podziękowań dla kończącego kadencję na stanowisku Wójta Gminy Głowno – Marka Jóźwiaka. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Bożena Bursiak rozpoczęła zaprzysiężenie nowej Rady Gminy Głowno oraz Wójta Gminy.

Nowo wybrany Wójt Gminy Głowno – Tomasz Drużka a także Radni otrzymali zaświadczenie o powołaniu na pełnienie swoich funkcji a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Kolejnym punktem był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Głowno. W tym celu została powołana komisja skrutacyjna, w skład której weszli radni: Karolina Durmaj, Piotr Kierus oraz Eligiusz Dąbek. Kandydatem, który został zgłoszony na Przewodniczącego Rady Gminy Głowno był Radny Łukasz Łukasik, który bezwzględną większością głosów został wybrany do pełnienia tej funkcji.

Następnie powołano komisję skrutacyjną w tym samym składzie, która przeprowadziła kolejno wybory na I i II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Na I Wiceprzewodniczącego zgłoszono kandydatury Sławomira Becherki i Mieczysława Dałka, na II Wiceprzewodniczącego zgłoszono kandydatury Tomasza Pieniążka i Michała Wójcika. Wiceprzewodniczącymi zostali Radny Mieczysław Dałek oraz Michał Wójcik wybrani bezwzględną większością głosów – oboje uzyskali 9 głosów poparcia.

W sprawach różnych głos zabrali ustępujący Wójt oraz nowy Wójt, Radni a także Sołtysi, którzy wręczyli kwiaty Markowi Jóźwiakowi i  Tomaszowi Drużce.

Skład Rady Gminy Głowno: Łukasz Łukasik – Przewodniczący, Rady Gminy Głowno, Mieczysław Dałek – I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Głowno, Michał Wójcik - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Głowno, Sławomir Becherka, Agnieszka Bednarek, Piotr Charusta, Eligiusz Dąbek, Marzena Doardo, Karolina Durmaj, Piotr Kierus, Dawid Krawczyk, Sylwester Paliński, Tomasz Pieniążek, Beata Soczyńska, Marek Szczepaniak.

źródło: UG Głowno