Zapowiadają wielkie "suszenie". Mundurowi w akcji koordynowanej przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego

Zapowiadają wielkie "suszenie". Mundurowi w akcji koordynowanej przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego

W najbliższy piątek, 19 kwietnia Policja wszystkich garnizonów przeprowadzi ogólnopolskie działania „Prędkość". Celem akcji jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Działania mają charakter międzynarodowy i są koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Jak przekazuje Komenda Główna Policji, mundurowi będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość.

W działania zaangażują się również policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym przekraczanie dopuszczalnej prędkości.

- Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy zatem do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań - informują policjanci KGP.