Najważniejsze wideo w ezg24

Polska od 20 lat jest członkiem Unii Europejskiej. Dwie dekady temu majówka miała zdecydowanie inny wymiar!

8134305_l-scaled
trade.gov.pl

Choć dla obecnego pokolenia 20-letnich Polaków jest to naturalne jak oddychanie i nie pamiętają innej rzeczywistości, to trzeba jasno powiedzieć że dwie dekady temu członkostwo w Unii Europejskiej było wydarzeniem bez precedensu dla milionów rodaków. Dokładnie 1 maja 2004 roku Polska wspólnie z dziewięcioma innymi krajami stała się członkiem europejskiej wspólnoty. Dziś połowa rodaków ocenia akces i zmiany, które spowodował pozytywnie. 

Wejście do Unii Europejskiej między innymi otworzyło możliwości do swobodnego podróżowania, nauki czy pracy - dziś jest to naturalna kolej rzeczy, ale obecne okoliczności przecież nie były codziennością 20 lat temu. Jak wynika z badania przeprowadzonego w połowie marca przez CBOS, połowa Polaków ocenia, że wejście Polski do UE pozytywnie wpłynęło na ich życie. Co czwarty rodak określił, że zyski wyrównują rachunek strat. Zaledwie 8 proc. respondentów nie potrafi wskazać żadnej pozytywnej zmiany płynącej z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Największe rozszerzenie Unii

W 2004 roku Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Rządy państw Europy Środkowej traktowały integrację ze strukturami europejskimi jako ostateczne przełamanie istniejącego w latach 1945–1989 dwubiegunowego podziału kontynentu na konkurujące i wrogie obozy ideologiczno-polityczne.

Kryzys społeczno-ekonomiczny, który dotknął większość krajów komunistycznych w drugiej połowie lat 80., doprowadził narody zamieszkujące tę część kontynentu do przekonania o konieczności współpracy i zacieśniania związków z bogatszymi państwami zachodniej Europy. Postawa społeczeństw oraz stopniowa, coraz większa otwartość państw Unii Europejskiej na rozszerzenie doprowadziły do rozpoczęcia procesu integracji z UE.  

Akces poprzedzony latami pracy...

20 lat temu, o północy 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem UE. Warto jednak wyraźnie podkreślić, że akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. Początki tego procesu sięgają zaś pierwszych miesięcy istnienia III RP.

Negocjacje akcesyjne zostały oficjalnie zainaugurowane 31 marca 1998 roku. W listopadzie tego samego roku dokonano otwarcia negocjacji dotyczących siedmiu obszarów tematycznych. Do połowy 2000 roku toczyły się już we wszystkich 29 zespołach negocjacyjnych.

Do końca roku 2000 Polska zdążyła zakończyć rozmowy w 25 spośród 30 obszarów negocjacyjnych. W przypadku dziewięciu z nich uzgodniono okresy przejściowe. Pozostałe pięć obszarów rozpatrywano w latach 2001-2002. Szczególnie wiele czasu poświęcono kwestii dostępu Polaków do europejskich rynków pracy oraz dopłat do produkcji rolnej.

Finał negocjacji Polski z UE nastąpił 13 grudnia 2002 roku podczas szczytu Unii w Kopenhadze. W trakcie przedłużających się rozmów ustalono ostatnie elementy umowy akcesyjnej. W centrum zainteresowań polskiej delegacji znajdowały się sprawy rolnictwa i budżetu na inwestycje strukturalne. Podczas szczytu przyjęto również terminarz dalszej procedury integracji.

16 kwietnia 2003 roku w Atenach w imieniu Polski pod traktatem akcesyjnym podpisali się premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz, jako trzecia, ówczesna minister ds. europejskich Danuta Hübner. Następnego dnia Sejm RP podjął uchwałę o wyznaczeniu daty referendum akcesyjnego na 7 i 8 czerwca 2003 roku.

Za członkostwem w UE opowiedziało się 77,45 proc. biorących udział w głosowaniu. 22,55 proc. było przeciwnych. Oddano też 0,72 proc. głosów nieważnych. Frekwencja wyniosła 58,85 proc. 23 lipca 2003 roku traktat akcesyjny został ratyfikowany. O północy 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.

Oficjalne unijne uroczystości odbyły się wieczorem 1 maja w Dublinie. Irlandia pełniła bowiem wówczas rotacyjne, półroczne przewodnictwo UE. 25 flag państw Unii przy dźwiękach "Ody do radości" Beethovena zostało wciągniętych na maszty przed siedzibą prezydent Irlandii Mary McAleese. Państwowe uroczystości odbyły się również na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Opracowano na podst.: www.gov.pl