Najważniejsze wideo w ezg24

Powstała Krajowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci. Dołączyła do niej Fundacja Mały Duży Człowiek

Powstała Krajowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci. Dołączyła do niej Fundacja Mały Duży Człowiek

Fundacja Mały Duży Człowiek z Łęczycy dołączyła do Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci. 

Koalicja powołana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę ma na celu:
- udoskonalenie systemu ochrony dzieci w Polsce,
- mobilizację i ️edukację w zakresie ochrony dzieci przed przemocą,
- wypracowanie standardów działań na rzecz ochrony dzieci.

Za lokalne działania w ramach Kampanii odpowiada prezeska Fundacji Mały Duży Człowiek, Milena Domańska, która przyjęła rolę lokalnego koordynatora i wraz z Koalicją spotkała się z Rzecznikiem Praw Dziecka - Moniką Horną Cieślak.

W ramach Kampanii Milena Domańska planuje zintensyfikowanie działań na rzecz ochrony dzieci angażując lokalne instytucje oraz służby.

Nie ma przyzwolenia na przemoc wobec dzieci i o ich prawo do bezpiecznego dzieciństwa będziemy nieustannie walczyć. 

Członkami założycielami koalicji są:
• Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
• Fundacja PoWer
• Fundacja Sempre a Frente
• Fundacja Słonie na Balkonie
• Stowarzyszenie Moc Wsparcia
• Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL
• Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
• Fundacja NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie
• Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
• Fundacja Dziecko w Centrum
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka
• Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie Homini
• Komitet Ochrony Praw Dziecka
• PSAR - Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin
• Częstochowskie Sotwarzyszenie ETOH
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
• Fundacja Mały Duży Człowiek
• Fundacja Polki Mogą Wszystko