Powstanie łącznik S14 z ul. Szczecińską w Łodzi

1460x616
fot. Ministerstwo Infrastruktury

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził Program inwestycji dla zadania polegającego na budowie drogi krajowej nr 72 od węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do ul. Szczecińskiej w Łodzi. 

Decyzja ta zapewniła finansowanie inwestycji z budżetu państwa i umożliwiła zawarcie porozumienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z władzami Łodzi na rzecz współpracy przy realizacji łącznika.

– Do budowy nowoczesnej sieci dróg w Polsce podchodzimy kompleksowo. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy Łodzi uzyskali wygodny i bezpieczny dostęp do drogi ekspresowej S14. Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybuduje łącznik od węzła Aleksandrów Łódzki do ul. Szczecińskiej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Celem porozumienia zawartego 23 lutego 2023 r. jest określenie zasad współpracy pomiędzy GDDKiA a samorządem w związku z budową dojazdu do węzła Aleksandrów Łódzki na drodze S14.

– Chciałbym podziękować ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi i jego współpracownikom oraz przedstawicielom władz Łodzi za współpracę na rzecz zawarcia dzisiejszego porozumienia. Połączenie węzła drogowego na S14 z ulicą Szczecińską to bardzo ważna inwestycja dla Łodzi i jej mieszkańców. Przyznaliśmy także rządowe środki na przebudowę ul. Szczecińskiej, bez której łącznik do S14 nie spełniałby swojej funkcji – powiedział Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł ziemi łódzkiej.

W ramach inwestycji GDDKiA powstanie nowy, dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 72 o długości ok. 1,1 km. Zadanie będzie obejmowało ponadto budowę jezdni dodatkowych, montaż urządzeń brd, w tym barier drogowych, znaków pionowych i oznakowania poziomego oraz ekranów akustycznych. Zaplanowano ponadto drogi rowerowe i chodniki dla pieszych.

GDDKiA posiada już projekt budowlany, wymagane decyzje oraz tytuł do dysponowania gruntami. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac możliwe będzie jeszcze w tym roku.

Zakres inwestycji realizowany przez władze Łodzi będzie obejmował rozbudowę ulicy Szczecińskiej od ul. Aleksandrowskiej do nowego odcinka DK72, wraz z zapewnieniem połączenia obu inwestycji. Rozbudowa ul. Szczecińskiej uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład. Miasto zawarło już umowę z wykonawcą, który będzie realizował inwestycję w formule Projektuj i buduj.

Dzięki realizacji porozumienia oraz inwestycji nastąpi zapewnienie obsługi wszystkich relacji węzła Aleksandrów Łódzki na drodze S14, a także wygodne połączenie drogi ekspresowej S14 z siecią dróg publicznych w Łodzi.

S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi

Prace budowlane na południowym odcinku S14, od S8 do węzła Aleksandrów Łódzki, zakończyły się w 2022 r. W realizacji znajduje się jeszcze część północna Zachodniej Obwodnicy Łodzi, do połączenia z węzłem Emilia na autostradzie A2. Prace są na ukończeniu, zaawansowanie przekracza 85 proc. Oddanie do ruchu tego odcinka jest planowane w II kwartale 2023 r., natomiast do 2024 r. będą jeszcze trwały prace obejmujące rozbudowę skrzyżowania z DK91 w rejonie węzła Emilia.

S14 pozwoli domknąć „ring" tras szybkiego ruchu wokół aglomeracji łódzkiej, odciąży zlokalizowaną na wschód od Łodzi autostradę A1, a także ułatwi poruszanie się po całej aglomeracji, bez konieczności przejazdu przez miejscowości położone w jej obrębie.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury