wersja testowa serwisu
  • AllePaznokcie - maseczki - EZG24

Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski z absolutorium

105576173_3499239950092343_8328995019510918365_o
fot. Urząd Miasta Zgierz

Rada Miasta Zgierza po zapoznaniu się m.in. ze sprawozdaniem prezydenta z wykonania budżetu miasta za rok 2019, sprawozdaniem finansowym miasta za rok 2019 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi udzieliła Przemysławowi Staniszewskiemu absolutorium.

Uchwałę poparło 14 samorządowców, 6 było przeciw, 3 było nieobecnych. Prognozowane dochody Miasta Zgierza zostały wykonane w kwocie 254.729.079,26 zł - co stanowi 98,17% planu ustalonego przez RMZ. Wydatki zrealizowano w kwocie 257.393.821,66 zł - na poziomie 88,96% planu.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski otrzymał też od radnych wotum zaufania.

źródło: UM Zgierz