wersja testowa serwisu

Radni jednogłośnie przyznali absolutorium Wójt Gminy Zgierz

204277953_3858993967543187_6979184079907316067_n
fot. Urząd Gminy Zgierz

Podczas dzisiejszej sesji, Radni Gminy Zgierz jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium Wójt Gminy.

- Biorąc pod uwagę poprzedni rok, wszelkie wskaźniki wykonania budżetu są bardzo dobre. Dochody na poziomie ponad 77 000 000,00 zł zostały wykonane w 101%, wydatki to ponad 72 000 000,00 zł, co daje ponad 95 % wykonania, w tym inwestycje to kwota 9 900 000,00 zł, które zostały zrealizowane w ponad 96%. Udzielenie absolutorium jest zasadne - powiedziała Kinga Banasik Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zgierz podczas sesji.

Absolutorium jest oceną działań wójta jako organu wykonawczego budżetu. Jego udzielenie przez radę oznacza, że wójt zrealizował budżet gminy i zgodnie z prawem wydatkował publiczne pieniądze. Rada decydując o udzieleniu absolutorium opiera się na opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest organem kontrolującym jednostki samorządu terytorialnego.

źródło: UG Zgierz