Najważniejsze wideo w ezg24

Już działa strona o zagrożeniach CBRNE. Czym są i co znajdziemy wśród porad Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?

strona
RCB

Działa już od kilku dni i ma zwiększać świadomość rozmaitych zagrożeń: biologicznych, chemicznych, nuklearnych czy zagrożenia eksplozją. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa z końcem marca uruchomiło nową stronę internetową, na której można znaleźć podstawowe informacje na temat wyżej wymienionych zagrożeń. Strona radzi jak prawidłowo postępować w sytuacji, gdy będziemy mieli do czynienia z zagrożeniami CBRNE.

RCB poinformowało, że nowa strona internetowa na temat zagrożeń CBRNE (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych i zagrożeń eksplozją) jest elementem projektu – „Wzmacnianie bezpieczeństwa w zakresie CNRNE", który Rządowe Centrum Bezpieczeństwa realizowało w ramach Funduszy Norweskich.

- Podstawowym celem tego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy społecznej na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i eksplozji oraz przygotowanie społeczeństwa do właściwego zachowania i stosowania procedur bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia takich zagrożeń - poinformowało na etapie uruchamiania strony RCB.

Co można znaleźć na nowej stronie RCB, która jest dostępna podadresem: https://alert.rcb.gov.pl? Znajdziemy tam kilka różnorodnych zakładek i treści:

  • Poradniki

Przygotowano poradniki do każdego z zagrożeń CBRNE. Zawierają podstawowe informacje o zagrożeniu, jego źródłach, a co najważniejsze – sposobach unikania zagrożeń i zasadach postępowania, gdy do nich dojdzie. Poradniki zostały przygotowane również w języku angielskim i ukraińskim.

  • Infografiki

Infografiki w sposób syntetyczny pokazują, jak postępować w przypadku danego zagrożenia – np. co zrobić, gdy doszło do poparzenia kwasem, jak postępować w przypadku kontaktu skóry z zasadą oraz jak się zachować w obliczu zagrożenia biologicznego czy zarażenia eksplozją. Przygotowano 15 infografik, które są – jak pozostałe materiały – dostępne do pobrania i szerokiego wykorzystania.

  • Animacje

Do każdego zagrożenia przygotowano również animację. Podobnie jak infografiki zawierają podstawową wiedzę: czym jest dane zagrożenie i jak postępować w przypadku jego wystąpienia. Oprócz wersji w języku polskim przygotowano także wersję anglo- i ukraińskojęzyczną.

  • Gry edukacyjne

Zostały przygotowane z myślą o najmłodszym odbiorcy. Uczestnik gry zdobywa wiedzę z danego obszaru zagrożeń CBRNE i od razu może ją sprawdzić. Aby przejść do następnego etapu, trzeba poprawnie odpowiedzieć na pytania. W przypadku błędnej odpowiedzi gracz proszony jest o powtórny wybór odpowiedzi.

  • Scenariusze lekcji dla nauczycieli

Świadomość społeczna zagrożeń CBRNE i umiejętność radzenia sobie z nimi do momentu przyjazdu służb jest podstawą budowania odpornego na zagrożenia społeczeństwa. Edukacja odgrywa tu kluczową rolę. Dlatego przygotowano scenariusze lekcji do wykorzystania przez nauczycieli. Poprzez dostarczanie specjalistycznych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, dążymy do wyposażenia młodego pokolenia w niezbędną wiedzę i umiejętności. Zakładamy też, że poprzez edukację dzieci i młodzieży możliwy jest wpływ na zachowania dorosłych. Jako pomoce naukowe w prowadzeniu zajęć, ale też do samodzielnego wykorzystania mogą służyć wcześniej wymienione poradniki, infografiki, animacje i gry edukacyjne dla dzieci.

  • Księgę Komunikacji Kryzysowej

Księga Komunikacji Kryzysowej jest podręcznikiem, który w pigułce zawiera zasady komunikacji kryzysowej oraz porady jak przygotować instytucję na potencjalny kryzys. Jeżeli chodzi o obszar CBRNE duże znaczenie w komunikacji społecznej ma komunikacja ryzyka i edukacja na rzecz postępowania w przypadku wystąpienia kryzysu. Znajomość i akceptacja ryzyka oraz umiejętność niwelowania negatywnych skutków zagrożeń są tu kluczowe. Dlatego w Księdze Komunikacji Kryzysowej zwrócono na to uwagę, jak również na konieczność prowadzenia uczciwej komunikacji z uwzględnieniem potrzeb i obaw obywateli.

  • Bądź gotowy

To zakładka, zawierająca informacje jak przygotować swoich bliskich na zagrożenia (z koniecznością ewakuacji włącznie) i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.

- Wierzymy, że przygotowana przez nas strona będzie dla wszystkich odbiorców cennym źródłem informacji i pomoże zdobyć niezbędną wiedzę, która pozwoli na unikanie zagrożenia - czytamy na stronach Rządowego Centrum Bezpieczńestwa.

Strona została przygotowana przez RCB we współpracy z takimi instytucjami jak: Państwowa Agencja Atomistyki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Sanitarny.