Najważniejsze wideo w ezg24

Remont drogi w Domaradzynie zakończony. Inwestycja kosztowała milion złotych

16289
fot. UG Głowno

Zakończyły się prace związane z wykonaniem zadania pn.: ,,Modernizacja drogi gminnej", obejmującego Remont drogi Nr 120075E w Domaradzynie (działka nr 638 i 483/2, obręb Domaradzyn)".

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze gminnej długości 2 094 mb. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona warstwa wyrównawcza grubości 5 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm. Ponadto w ramach zadania został wymieniony przepust pod drogą wraz ze ściankami czołowymi. Dodatkowo zostały odmulone i wyprofilowane istniejące rowy, wzdłuż drogi gminnej.

Inwestycję drogową realizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ''ERBEDIM" Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonawca przed terminem wskazanym w umowie zakończył wszelkie prace w terenie i złożył niezbędne dokumenty do odbioru ostatecznego, który odbył się we wtorek – 10 czerwca 2024 r.

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 999 956,49 zł brutto.

Na powyższe zadanie Gmina Głowno pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 949 958,67 zł, co stanowi 95% wartości zadania. Wkład własny wynosi 49 997,82 zł.

Dodatkowe koszty poniesione w związku z realizacją inwestycji, w ramach wkładu własnego:
- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – 19 243,35 zł,
- powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego – 13 530,00 zł.

źródło: UG Głowno