wersja testowa serwisu

Środki z budżetu województwa łódzkiego trafią także do gminy Głowno

13154

W poniedziałek, 21 czerwca Wójt Gminy Głowno wraz ze Skarbnikiem Gminy Głowno udali się do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi celem podpisania umowy z przedstawicielami Województwa Łódzkiego o udzielenie dofinansowania zadania pn.: ,,Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Mąkolice (działka nr 1136/1 i 1136/2, obręb Mąkolice)".

W ramach zadania realizowanego pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Gmina Głowno otrzymała środki w wysokości 81 790,00 zł, co stanowi ok. 30% wartości całego zadania.

Inwestycja aktualnie znajduje się w końcowej fazie realizacji. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ,,ERBEDIM" Sp. z o.o.

źródło: UG Głowno