wersja testowa serwisu

Starosta Bogdan Jarota: "Będę dążył do zrealizowania wielu ważnych inwestycji"

starosta

Starosta Zgierski Bogdan Jarota specjalnie dla EZG24 podsumował 2021 rok. Jakie inwestycje udało się zrealizować w ostatnich dwunastu miesiącach? Jak na działania Powiatu Zgierskiego wpłynęła pandemia? Między innymi o tym dowiecie się Państwo, czytając poniższą rozmowę.

Jaki to był rok dla powiatu zgierskiego?

Niełatwy ze względu na trwającą pandemię, ale jednocześnie bardzo owocny, jeśli chodzi o zrealizowane zadania, inwestycje, usprawnienia wdrożone w urzędzie. Pomimo, że wirus nie ominął naszego starostwa, wytężona praca Zarządu i urzędników zaowocowała tym, że jesteśmy na drugim miejscu w naszym województwie, tuż po Łodzi, pod względem zrealizowanych zadań z zakresu geodezji i pozyskiwania dochodów z tego tytułu. Dodatkowo jesteśmy jednym z liderów w łódzkim, wśród powiatów ziemskich pod względem zrealizowanych i będących w trakcie realizacji inwestycji drogowych. W minionym roku pozyskaliśmy ponad 9,5 mln zł ze środków zewnętrznych, dzięki którym udało się zrealizować szereg istotnych inwestycji drogowych, oświatowych i infrastrukturalnych.

W 2021 roku rozwiązaliśmy także kilka kluczowych kwestii niezwykle istotnych dla naszego samorządu i mieszkańców powiatu. Na przykład po wielu latach batalii sądowych zawarliśmy ugodę ze Zgierskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym MARKAB, dzięki czemu powiatowy samorząd nie płaci już horrendalnie wysokich stawek za przechowywanie pojazdów, tylko korzysta z własnego parkingu. Dodatkowo odzyskaliśmy tereny po dawnych Zakładach Przemysłu Barwników BORUTA w Zgierzu, uporządkowaliśmy ich stan prawny i przygotowaliśmy do notarialnego przekazania ich Gminie Miasto Zgierz. To istotny krok w kierunku rozwiązania bardzo poważnego problemu ekologicznego.

Cały czas trwa pandemia. Jak powiat radzi sobie pod tym względem?

Dostosowaliśmy pracę naszego urzędu do wymogów epidemiologicznych, zwiększyliśmy prędkości przesyłu danych poprzez łącza internetowe tam gdzie to było możliwe i realizujemy projekt budowy systemu informacji przestrzennej, po to by usprawnić obsługę interesantów. Wyremontowaliśmy pomieszczenia Oddziałów Zamiejscowych Wydziału Komunikacji w Ozorkowie i Głownie, by były bardziej przestronne i odpowiadały wymogom sanitarnym. Poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego stale realizowaliśmy zadania związane z ograniczaniem skutków pandemii – współdziałaliśmy przy tworzeniu Punktów Szczepień Masowych, koordynowaliśmy przekazywanie do szkół, POZ-ów i gmin środków ochrony osobistej. Przeprowadziliśmy akcję promocji szczepień przeciw COVID-19.

Jakie inwestycje udało się zrealizować w 2021 roku?

Za 11 mln zł wybudowaliśmy nowoczesną, wielofunkcyjną halę sportową w Aleksandrowie Łódzkim, za prawie 15 mln zł zrealizowaliśmy 13 inwestycji drogowych, i jesteśmy w trakcie wykonywania kolejnych 30 zadań. Dokonaliśmy wartej 2 mln zł termomodernizacji budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, jesteśmy na ukończeniu przebudowy i termomodernizacji, za blisko 4,5 mln zł, Domów Dziecka w Grotnikach, wybudowaliśmy 4 siłownie plenerowe, a niebawem przebudujemy 16 przejść dla pieszych doposażając je w systemy zwiększające bezpieczeństwo. Otrzymaliśmy promesę wstępną na 5 mln zł i przygotowujemy się do modernizacji Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego. To tylko kilka szlagierowych inwestycji spośród kilkudziesięciu, których realizacji podjęliśmy się w 2021 roku.

Czy w planach na 2021 rok były takie działania/inwestycje, których z jakichś względów nie udało się zrealizować?

Niestety, z powodu braku wystarczających środków finansowych w Samorządowym Programie Dróg Lokalnych, nasz projekt na przebudowę ul. Gałczyńskiego w Zgierzu (odcinek od ul. Aleksandrowskiej do ul. Parzęczewskiej), nie otrzymał dofinansowania. Podobnie z przebudową drogi Modlna-Leśmierz. Z trzech złożonych wniosków do Polskiego Ładu, przeszedł tylko jeden, ale mam nadzieję, że w kolejnej edycji tego programu, uwzględnione zostaną nasze wszystkie projekty.

O dofinansowanie na jakie cele będziecie się Państwo starać w pierwszej kolejności w 2022 roku?

W 2022 roku planujemy pozyskanie środków zewnętrznych przede wszystkim na inwestycje infrastrukturalne. Będą to chociażby termomodernizacje obiektów – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu, DPS-u w Głownie oraz poprawa efektywności energetycznej budynku I LO w Głownie. Warto również dodać, iż będziemy starali się pozyskać fundusze w ramach Polskiego Ładu na polepszenie jakości dróg powiatowych, budowę i modernizację infrastruktury sportowej oraz informatyzację urzędu Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Jakie ma Pan plany i nadzieje na 2022 rok?

Będę dążył do zrealizowania wielu ważnych inwestycji: przebudowy ulic Gałczyńskiego i Piłsudskiego w Zgierzu, pozyskania środków finansowych na budowę sal gimnastycznych dla szkół specjalnych w Głownie i Ozorkowie oraz wielofunkcyjnego boiska dla dwóch zgierskich szkół. Czeka nas też przebudowa Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego, termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wymiana instalacji elektrycznej w tej placówce oraz w ozorkowskim LO.

Życzyłbym sobie także zmiany nastawienia części radnych powiatowych, bo dzisiaj pomimo, że realizujemy i planujemy ważne inwestycje w każdej z gmin powiatu zgierskiego, w radzie dochodzi do niezrozumiałych dla mnie odrzuceń prorozwojowych uchwał. Walki polityczne nie służą ani naszemu samorządowi, ani naszym mieszkańcom. Chciałbym, wreszcie móc podjąć konstruktywny dialog, a nie tylko zmagać się z politycznymi atakami.