wersja testowa serwisu

Uchwalono budżet gminy Ozorków na 2021 rok. Poznaliśmy szczegóły

rachunki-pieniadze-kalkulator-tabelki

W 2021 rok Gmina Ozorków weszła z nowym budżetem. Został on przyjęty na grudniowej XXXV sesji Rady Gminy, która odbyła się w przedostatni dzień 2020 roku, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (opinia nie była odczytana z uwagi na fakt, iż wszystko jest publikowane).

Tegoroczne dochody Gminy Ozorków kształtują się na poziomie 35 916 856,00 zł, w tym: dochody bieżące – 35 216 856,00 zł, oraz dochody majątkowe – 700 000,00 zł. Wydatki kształtują się na poziomie 36 858 830,64 zł (wydatki bieżące – 36 111 851,64 zł, wydatki majątkowe – 746 979,00 zł). 

Na chwilę obecną do zaplanowanych zadań inwestycyjnych zaliczyć należy m.in. rozbudowę sieci wodociągowych na terenie gminy (600 000,00 zł), termomodernizację budynku OSP Solca Wielka (100 000,00 zł) czy realizację wydatków majątkowych oświatowych w związku z wydłużeniem realizacji projektów z udziałem środków europejskich (3 979,00 zł). Pamiętajmy także o tym, że budżet Gminy Ozorków nie jest stały i w ciągu roku z pewnością będzie się zmieniał z dużym naciskiem na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców.

źródło: UG Ozorków