wersja testowa serwisu
  • AllePaznokcie - maseczki - EZG24

W Mąkolicach zrealizowano projekt sołecki dofinansowany przez Województwo Łódzkie

Untitled
fot. Urząd Gminy Głowno

W dniu 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wśród projektów zakwalifikowanych do dotacji znalazł się projekt sołectwa Mąkolice, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.: „Chłodne lato – ciepła zima – przyda nam się klima!".

Gmina Głowno otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji tego projektu. Całkowity koszt projektu: 19 803,00 zł, w tym: 10 000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego, 9 303,00 zł - środki własne Gminy Głowno, 500,00 zł - środki własne mieszkańców wsi Mąkolice.

Projekt realizowany był od 1 sierpnia do 14 października 2020 roku i polegał na zakupie i montażu klimatyzatorów w sali OSP Mąkolice. Przedstawiciele sołectwa z pomocą pracowników Urzędu Gminy Głowno dokonali rozeznania wśród firm oferujących sprzedaż klimatyzatorów. Następnie podpisano umowę z wybraną firmą. W końcowym etapie został wykonany montaż, który nadzorowali druhowie OSP.

W całej sali zamontowano łącznie 4 sztuki klimatyzatorów. Wspólne zaangażowanie przyczyniły się do jeszcze większej integracji mieszkańców. Dzięki zamontowanym klimatyzatorom mieszkańcy będą mogli korzystać ze strażnicy w okresie zimowym, a także letnim. Podejmowane będą kolejne inicjatywy, które już nie będą ograniczone warunkami zależnymi do pory roku czy pogody. Organizacja różnych wydarzeń czy szkoleń zapewne będzie teraz o wiele bardziej komfortowa, a mieszkańców zachęci i zaktywizuje do podejmowania kolejnych wspólnych działań na rzecz sołectwa Mąkolice.

źródło: UG Głowno