Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Głownie

329685688_5976930615676629_799024654983055627_n
fot. UG Głowno

W Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie.

Na zgromadzeniu podsumowano działalność spółki w 2022 roku, złożono sprawozdania rzeczowo – finansowe oraz omówiono sprawy związane z działalnością spółki i podjęto niezbędne dla działalności Spółki uchwały. Delegaci wybrali również nowego Prezesa Spółki, którym został Pan Krzysztof Kucharczyk. Dotychczasowy Prezes Spółki Wodnej – Pan Zygmunt Ruciński, który pełnił swoją funkcję od początku reaktywacji Spółki - przez 20 lat złożył wraz z końcem 2022 roku rezygnację z powodów osobistych.

W 2022 roku spółka wykonała konserwację 5 rowów melioracyjnych o długości 6 497 mb za kwotę 107 123,06 zł oraz usunęła 64 szt. zgłoszonych awarii drenowań za kwotę 128 670,31 zł. W 2022 roku na konto spółki wpłynęło 145 433,00 zł składek członkowskich, spółka pozyskała również dotacje zewnętrzne w kwocie 111 086,00 zł, co jest jednym z najlepszych wyników w województwie łódzkim pod tym względem.

Delegaci podjęli również trudną decyzję o podwyżce stawki składki członkowskiej do kwoty 40,00 zł / 1 ha zmeliorowanych gruntów. Podwyżka stała się konieczna z uwagi dużą liczbę zgłaszanych awarii drenowań przez członków spółki oraz przez inflację i ogólny wzrost kosztów wykonania prac.

Projekt budżetu i plan pracy Gminnej Spółki Wodnej na rok 2023 wstępnie zakłada usunięcie około 80 szt. awarii drenowań za kwotę 168 334,62 zł oraz wykonanie konserwacji 10 rowów za kwotę 110 270,67 zł. Ostateczny zakres wykonanych prac będzie jak co roku uzależniony od ilości opadów deszczu i co za tym idzie – liczby zgłaszanych awarii drenowań przez członków spółki.

źródło: UG Głowno