wersja testowa serwisu
 • AllePaznokcie - maseczki - EZG24

Weź udział w konkursie fotograficznym "Mój Zgierz" i wygraj nagrody

Weź udział w konkursie fotograficznym "Mój Zgierz" i wygraj nagrody
fot. Urząd Miasta Zgierza

W konkursie fotograficznym "Mój Zgierz" może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Miasto Zgierz. Wystarczy w dniach 20.05. - 31.05.2020 roku przesłać zdjęcie wykonane w przestrzeni miejskiej (oraz wypełnić stosowny formularz - załączniki do pobrania poniżej).

Najlepsze prace zostaną wystawione, laureaci konkursu otrzymają też nagrody rzeczowe.

Co powinniście wiedzieć? Każda osoba może przesłać jedno zdjęcie (na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez profil fb @Miasto Zgierz). Oczywiście wysyłamy fotografie własnego autorstwa.

Rozstrzygnięcie konkursu 2 czerwca br., prace zostaną wystawione w przestrzeni miejskiej w okolicy pierwszego weekendu czerwcowego - wtedy obchodzimy Święto Miasta Zgierza.

Do pobrania
Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy (docx) (18.97KB)
Załącznik 2 - Zgoda rodzica/opiekuna (docx) (17.02KB

Regulamin konkursu fotograficznego "Mój Zgierz"

 1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Zgierza.
 2. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Miasto Zgierz.
 3. Celem konkursu jest:
  - promocja Gminy Miasto Zgierz,
  - aktywizacja mieszkańców w kontekście Święta Miasta Zgierza.
 4. Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie przez uczestnika jednego zdjęcia przedstawiającego Gminę Miasto Zgierz.
 5. Zgłaszać można jedynie zdjęcia własnego autorstwa. Przesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z zadeklarowaniem posiadania praw autorskich do zdjęcia.
 6. Zgłoszenia dokonuje się w formie zdjęcia w formacie JPG, w pliku nieprzekraczającym 5 MB. Zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załącznika lub poprzez portal społecznościowy Facebook - profil @MiastoZgierz.
 7. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy (wg wzoru w załączniku nr 1) w formie skanu.
 8. Do zgłoszenia niepełnoletni uczestnicy są zobowiązani dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie (wg wzoru z załącznika nr 2 do regulaminu).
 9. Zdjęcie może zawierać dowolny fragment przestrzeni miejskiej Gminy Miasto Zgierz, tematyka jest dowolna i zależy od inwencji twórcy zdjęcia.
 10. Zdjęcie należy przesłać w terminie od 20 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. Zdjęcia przesłane po ww. terminie nie zostaną włączone do konkursu.
 11. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 12. Organizator powoła komisję konkursową składającą się z przedstawicieli organizatora, która będzie nadzorowała przebieg konkursu.
 13. Zgłoszone zdjęcia będą podlegały ocenie przez komisję konkursową według następujących kryteriów: oryginalność, kreatywność, budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasto Zgierz.
 14. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
 15. Co najmniej pięć najwyżej ocenionych zdjęć zostanie wydrukowanych i wystawionych w przestrzeni miejskiej. Autorzy wystawionych prac otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Miasto Zgierz.
 16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Urzędu Miasta Zgierza www.umz.zgierz.pl oraz portalu społecznościowym Facebook - profilu @MiastoZgierz do 02 czerwca 2020 r.
 17. O terminie premiery wystawy oraz dacie i miejscu wręczenia nagród mieszkańcy zostaną poinformowani indywidualnie - telefonicznie lub mailowo.
 18. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
 19. Przekazując pracę na konkurs uczestnik wyraża zgodę na wystawienie pracy w przestrzeni publicznej oraz na stronie internetowej oraz profilu Facebook organizatora. A także wykorzystywanie zdjęcia w celach promocyjnych Gminy Miasto Zgierz.
 20. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
 21. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji konkursu "Mój Zgierz", w celu promocji Gminy Miasto Zgierz.
 22. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 23. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu jego zakończenia, z wręczeniem nagród włącznie, a następnie przez okres archiwizacji dokumentacji.
 24. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne lecz niezbędne dla uczestnictwa w konkursie.
 25. Odbiorcami danych uczestników będą podmioty - podwykonawcy Urzędu Miasta Zgierza (podmioty przetwarzające) np. firmy prawnicze lub informatyczne.
 26. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestnicy mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierz wskazany powyżej.
 27. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 28. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez powiadamiania uczestników i bez podania przyczyn.
 29. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu lub zmiany terminów bez podania przyczyny.

Na podstawie Zarządzenia Nr 134/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego „Mój Zgierz"

źródło: UM Zgierza