wersja testowa serwisu

Właściciele szkolnych sklepików mogą ubiegać się o pieniądze! Ruszyło przyjmowanie wniosków na rządowe dotacje

calculator-178127_1920
Pixabay

Przez większość miesięcy minionego roku szkolnego uczniowie uczyli się w domu. Zamknięte placówki, to także nieczynne szkolne sklepiki i ogromne straty tego sektora. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą taką działalność gospodarczą mogą ubiegać się o rządowe wsparcie w ramach ustawy związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od dziś Powiatowe Urzędy Pracy przyjmują od mikro i małych przedsiębiorców wnioski na dotacje. Na jakich warunkach można otrzymać pieniądze?

Rząd zdecydował o wprowadzeniu wsparcia  dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty. Nabór wniosków ruszył dziś, tj. 23 lipca i potrwa do 30 września 2021.

Warunkiem przyznania dotacji jest wykazanie, że przychód z działalności gospodarczej był niższy co najmniej 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.

Dotacja może być udzielona w zależności od liczby miesięcy, w których wystąpił spadek przychodów, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.

- Do wniosku przedsiębiorca musi obowiązkowo załączyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej - informują PUP w Radomsku.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę www.praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę w terminie od dnia 23 lipca do 30 września 2021 r.

W przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów to ten sam miesiąc nie może zostać wskazany w kolejnym wniosku o udzielenie kolejnej dotacji.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji, czyli od dnia wypłaty środków przez PUP.

Dotacja wypłacana na podstawie art. 15 zze4a ustawy nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis, nie ma zatem obowiązku dołączania do wniosku Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.