Najważniejsze wideo w ezg24

Oficjalna data wyborów samorządowych! Znamy też kalendarz wyborczy. Do kiedy poznamy nazwiska kandydatów na wójtów, prezydentów czy radnych?

Oficjalna data wyborów samorządowych jest! Znamy też kalendarz wyborczy. Do kiedy poznamy nazwiska kandydatów na wójtów, prezydentów czy radnych?

To już oficjalna informacja. Wybory samorządowe 2024 odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia. W poniedziałkowy wieczór na stronie internetowej Dziennika Ustaw opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Integralną częścią tego dokumentu jest kalendarz wyborczy - stanowiący załącznik do tego rozporządzenia. Zgodnie z jego zapisami datę wyborów wyznaczono na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00. Ewentualna druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się dwa tygodnie później, czyli  w niedzielę, 21 kwietnia 2024.

Co ważne znamy też dokładny kalendarz wyborczy, w którym są określone dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych. Te najważniejsze daty - oczywiście przede wszystkim dla komitetów wyborczych i ich kandydatów prezentują się następująco:
  • 12 lutego upłynie termin na zawiadomienie odpowiednio PKW lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
  • do 4 marca do godz. 16.00 będzie można zgłaszać terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.
  • do 8 marca będzie można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych; komisje te zostaną powołane do 18 marca.
  • do 14 marca do godz. 16.00 będzie można zgłaszać gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, wówczas formalnie ruszy kampania wyborcza. Treść dokumentu publikujemy w załączniku poniżej.

Nazwa pliku: rozporzadzenie-ws.-wyborow-sam-1706599094
Rozmiar pliku: 313 kb
Pobierz plik