Wykonanie prac wykończeniowych świetlicy w Woli Mąkolskiej

15143
fot. Gmina Głowno

Kolejnym z tegorocznych zadań, jakie zostało zrealizowane na terenie gminy za pośrednictwem środków z funduszu sołeckiego było „Wykonanie prac wykończeniowych na zewnątrz i wewnątrz budynku na działce gminnej" finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Wola Mąkolska.

W ramach zadania terminie od lipca do października br. zostało wykonane docieplenie elewacji styropianem wraz z wykończeniem, instalacja elektryczna, tynki wewnętrzne wraz z malowaniem, wylewka na posadzce wraz z ułożeniem płytek gresowych.

Zadanie zrealizował wspólnie z mieszkańcami sołectwa wykonawca „SŁAW-POL" Gębicki Sławomir, Wola Mąkolska 74, 95-015 Głowno za kwotę: 29 409,09 zł brutto.

Dzięki przeprowadzonym pracom budynek już niedługo będzie służył mieszkańcom sołectwa jako miejsce do wspólnych spotkań.

Źródło: Gmina Głowno