wersja testowa serwisu

Zespół Ludowy Ziemia Słupiecka zrealizował zadanie EtnoSłupiacy 2021

FB_IMG_1634278524617
fot. nadesłane

W ostatnim czasie Zespół Ludowy Ziemia Słupiecka zrealizował zadanie EtnoSłupiacy 2021 dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

Program NCK jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Szacunek dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń jest podstawą budowania tożsamości, a wartością nadrzędną staje się odwoływanie do tradycji środowiskowych oraz tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych. Program umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. Celem programu EtnoPolska 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

- Pomysł posiadania strojów ludowych w zespole ZIEMIA SŁUPIECKA rodził się od dawna, dlatego, gdy dotarliśmy do informacji o programie EtnoPolska 2021, podjęliśmy decyzję o napisaniu wniosku o dofinansowanie w ramach zadania 4: renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości - mówi Tomasz Masłocha, kierownik Zespołu.

Dzięki uprzejmości zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Słupi, Zespół Ludowy Ziemia Słupiecka w styczniu br. złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „EtnoSłupiacy 2021". Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wniosków (ok. 50% więcej niż rok wcześniej). W marcu wyłoniono 308 beneficjentów, a wśród nich KGW w Słupi. W związku z ogromną liczbą złożonych wniosków, znacznie przewyższającą nabory z lat poprzednich, jak również wysoki poziom prezentowanych projektów, podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie zadań, a wnioskowane dofinansowania zostały obniżone.

Zadanie EtnoSłupiacy 2021 polegało na renowacji i zakupie nowych strojów ludowych oraz obuwia scenicznego dla Zespołu Ludowego "ZIEMIA SŁUPIECKA", który jest wizytówką gminy Słupia i powiatu skierniewickiego, kultywujący tradycje ludowe od 1979 roku.

- W ramach zadania zostało zakupionych 10 nowych łowickich strojów ludowych (5 damskich i 5 męskich), a 10 kolejnych strojów (9 damskich i 1 męski), będących w posiadaniu członków zespołu, zostało odnowionych. Do każdego ubioru zakupiono buty sceniczne w ilości 20 par - wylicza Tomasz Masłocha.

Do realizacji zadania zostali zaangażowani regionalni twórcy ludowi, głównie specjalizujący się w hafcie ręcznym i maszynowym. Renowacja starych strojów i zakup nowych pozwoliły uzupełnić i odnowić dotychczasowe ubiory, w dużym stopniu zniszczone i nienadające się do dalszego użytku. Stroje są odzwierciedleniem historii i tradycji naszego regionu, dlatego tak istotne jest, aby prezentowały się nienagannie i były dopełnieniem artystycznej wizji członków zespołu, jednocześnie wpisując się w nasz region i jego tradycje.

- Pośrednim celem zadania EtnoSłupiacy 2021 było podniesienie wartości estetycznych występów, które wpłynęłyby pozytywnie na odbiór zespołu, a to przełożyłoby się na dotarcie do większej liczby odbiorców oraz zaangażowania większej części społeczności lokalnej w życie kulturalne. Szczególnie istotne jest dla nas, aby zainteresować najmłodszych folklorem, kulturą, bogactwem regionu oraz tradycją, w jakiej wyrośli ich ojcowie i dziadowie - podkreśla kierownik Zespołu Ludowego Ziemia Słupiecka.

Zespół wystąpił już w nowych strojach podczas Dożynek Wojewódzkich w Rogowie, na Dożynkach Gminnych, na Jarmarku Regionalnym w Brzezinach, Festiwalu Smaku i Tradycji w Wołominie w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa oraz podczas Koncertu podsumowującego realizację zadania EtnoSłupiacy 2021.

- Wzięliśmy również udział w programie telewizyjnym „Lato z TVP 3" emitowanym przez łódzki oddział telewizji polskiej. Ponadto otrzymaliśmy zaproszenie na dożynki prezydenckie w Warszawie, niestety ze względu na inne zobowiązania artystycznie zmuszeni byliśmy odmówić. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się reprezentować gminę, powiat i województwo na tak prestiżowej imprezie - dodaje Tomasz Masłocha. - Wymienione przeze mnie osiągnięcia, dokonane w tym roku świadczą o tym, że podejmowane przez nas działania, w tym realizacja zadania EtnoSłupiacy 2021, przynoszą oczekiwane cele.

Zobacz zdjęcia: