Zgierz: Zmiany w podatku od nieruchomości na rok 2023

skarbnik_grazyna-mela_2021-12-01_1
fot. UM Zgierz

W projekcie Budżetu Miasta Zgierza na rok 2023 znalazła się zmiana stawki podatku od nieruchomości. Podwyżka sięga jednak tylko obecnej wartości inflacji. Miasto zmuszone jest poszukać nowych dochodów z powodu centralnej reformy systemu podatkowego (spadek wpływów o prawie 50 milionów złotych) oraz trudnej sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Urzędnicy nie ukrywają, że przyszłoroczny budżet jest bardzo trudny do ustalenia ze względu na okoliczności gospodarcze. Najbardziej niepokojący jest wzrost cen nośników energii - wciąż nie wiadomo, ile Miasto będzie płaciło za prąd i gaz. Natomiast galopująca inflacja powoduje, że wprowadzane do budżetu pieniądze będą miały mniejszą wartość niż w roku poprzednim.

A przecież realizowane są wieloletnie inwestycje, które trzeba dalej prowadzić bez względu na koszty.

- Nie jest łatwo to wszystko spiąć w obecnych okolicznościach - mówi Grażyna Mela, Skarbnik Miasta Zgierza. - Tym bardziej że mamy wiele rozpoczętych inwestycji, wiele podpisanych umów. Na przeważającą większość inwestycji mamy też przyznane środki zewnętrzne. To są więc przedsięwzięcia, które trzeba realizować. I wpisaliśmy je do budżetu.

Na trudną sytuację finansową miasta znacząco wpływają reformy systemu podatkowego powodujące spadek udziału wpływów z PIT. Według szacunku ubytki w dochodach z tego podatku dla Miasta Zgierz wynoszą blisko 50 milionów złotych. To potężna wyrwa, którą trzeba jakoś załatać.

- Wpływy z PIT zawsze w istotny sposób współtworzyły nasz budżet - wyjaśnia Grażyna Mela.

Miasto musi poszukiwać innych źródeł dochodów, aby pokryć niedobór w PIT. Jednym z takich źródeł są podatki i opłaty lokalne.

- Podstawą do wyznaczenia nowych wartości stawek maksymalnych podatków czy opłat lokalnych jest wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze danego roku - informuje pani Skarbnik.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 11,8%. O tyle też wzrosły maksymalne stawki podatku od nieruchomości, które zostały opublikowane w Obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. 2022 poz. 731).

Wiele samorządów planuje na 2023 rok wzrost stawek w podatkach do maksymalnych wartości określonych przez Ministerstwo Finansów (np. Gmina Ozorków, Miasto Konstantynów, Miasto Pabianice), albo blisko maksymalnych wartości. Pod tym względem propozycja Miasta Zgierz jest o wiele bardziej przychylna dla mieszkańców. Planowane podwyżki podatków są znacznie niższe od maksymalnych stawek - prawie o 18%.

Proponowana w uchwale budżetowej zmiana stawki podatku od nieruchomości (mniej więcej o aktualną wartość inflacji) miałaby, według szacunków, przynieść Gminie Miasto Zgierz dochód w wysokości około czterech milionów złotych.

źródło: UM Zgierz