Najważniejsze wideo w ezg24

ZUS: Od kwietnia wyższa kwota jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy

worker-gfca0f9ded_1920

Od kwietnia obowiązują nowe, wyższe kwoty odszkodowania za wypadek przy pracy. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1431 zł. To o 162 zł więcej niż poprzednio.

Jednorazowe odszkodowanie jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Jego wysokość zmienia się i zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu.

- Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20 procent przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Prezes GUS w „Monitorze Polskim". Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego.

Oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu dokonuje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS, po zakończeniu przez ubezpieczonego procesu leczenia i rehabilitacji.

ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania z urzędu. W celu uzyskania odszkodowania do ZUS należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami:
• wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający informację o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji oraz dokumentację medyczną,
• protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku wraz załącznikami,
• prawomocny wyrok sądu pracy,
• decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

Warto zauważyć, że ubezpieczony może ubiegać się o zwiększenie jednorazowego odszkodowania jeśli stan zdrowia się pogorszył i ma to związek z wcześniejszym wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Warunkiem jest by stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu uległ pogorszeniu o nie mniej niż 10 punktów procentowych w stosunku do poprzednio orzeczonego.

Od 1 kwietnia br. do 31 marca 2025 r. wzrastają także kwoty odszkodowania z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji do kwoty 25 044 zł.

Więcej informacji na temat stawek jednorazowych odszkodowań można znaleźć na stronie internetowej zus.pl.

Od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

  • 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 128 799 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 64 399 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 128 799 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 127 799 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 25 044 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 64 399 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.