Zaloguj się w naszej Społeczności
Zaloguj się
Ładowanie okładki.. Przeciągnij okładkę w pionie, aby zmienić jej pozycję

Ostatnie aktualizacje

Przypięte rzeczy
Ostatnia aktywność
 • Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych

  Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki zorganizowało Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych. Projekt finansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok...
  Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych

  Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki zorganizowało Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych. Projekt finansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok. Wydarzenie odbyło się 5 grudnia 2019 roku w Kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie. Patronat nad Przeglądem Tradycji Bożonarodzeniowych objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Bożena Borys-Szopa, Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Grzegorz Schreiber, Wojewoda Łódzki- pan Tobiasz Bocheński, Starosta Zgierski – pan Bogdan Jarota, Burmistrz Miasta Ozorkowa- pan Jacek Socha, Wójt Gminy Ozorków – pan Tomasz Komorowski, Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki – pan Władysław Skwarka, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego – pani Iwona Wieczorek, Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz – Proboszcz Parafii p. św. Józefa Oblubieńca NMP. Patronat medialny sprawowali Telewizja Polska Oddział w Łodzi, Radio Łódź a także „Puls Powiatu” , „Gminniak” oraz „Wiadomości Ozorkowskie”.
  W tym roku do konkursu zgłosiło się 179 prac. Prace wykonane były przeróżnymi technikami plastycznymi: z papieru, drewna, runa leśnego, gliny, gipsu, modeliny, plasteliny, makaronu, z włóczki, z tkanin, z gałęzi, z wafli, oraz w formie witrażu, bombek i rzeźb. W konkursie prace wykonały: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dorosłe osoby niepełnosprawne - podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy
  W skład komisji konkursowej oceniającej prace weszli: Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz – Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Katarzyna Łebedowska- Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, Jacek Socha- Burmistrz Miasta Ozorkowa, Tomasz Komorowski- Wójt Gminy Ozorków, Krzysztof Cwynar-prezes Stowarzyszenia „Studio Integracji”, Agnieszka Derlecka - Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM, Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Anna Plaskota – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie, Barbara Stępczyńska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie.
  Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę, podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej działającym w Spółdzielni Inwalidów “Tęcza” w Łęczycy, Chóru Szkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku, podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nowa Zorza”, przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie. Gościem specjalnym spotkania była grupa „Studio Integracji”.
  Nagrody laureatom Konkursu wręczali Prezes Zarządu PSLCnP O/Ł pani Halina Chojnacka, Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Jacek Socha – Burmistrz Miasta Ozorkowa, Tomasz Komorowski – Wójt Gminy Ozorków, Władysław Skwarka – Dyrektor PFRON Oddział w Łodzi, Iwona Wieczorek – Dyrektor NIST.

  Nagrodzone prace w poszczególnych kategoriach:

  Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym
  Miejsce I – Centrum Edukacyjno-Artystyczne „Fantazja” – Lena Anastaziak, Jowita Wasiak, Julia Kwiatkowska, Szymon Gruchot
  Miejsce II – Przedszkole Miejskie nr 2 w Ozorkowie – Nikola Kochańska
  Miejsce III – Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie – Julia Kamińska, Jakub Siubielski, Lena Barczewska
  Wyróżnienie – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK w Ozorkowie – Marcelina Modlińska

  Kategoria II – dzieci w wieku szkolnym- uczniowie klas I-III
  Miejsce I – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie – Kornelia Śmiechowska
  Miejsce II – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – Aleksandra Lipska
  Miejsce III – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie – Bartosz Balik
  Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – Bartosz Siedlok

  Kategoria III – dzieci w wieku szkolnym – uczniowie klas IV-VIII
  Miejsce I – Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – Zuzanna Michalak, Szymon Czyrżnicki
  Miejsce II – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie – Honorata Ciołkowska
  Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – Dominika Młodak
  Wyróżnienie – Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – Oliwia Bartczak, Nikola Kucharska, Kacper Matuszewski, Nikolas Sołczyński

  Kategoria IV –uczniowie szkół ponadpodstawowych
  Miejsce I – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie – Martyna Tracz, Zuzanna Kowalska
  Miejsce II – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie – Kinga Długoborska
  Miejsce III – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie – Maria Magdalena Kusztelak
  Wyróżnienie – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie – Magdalena Nolbrzak

  Kategoria V – dorosłe osoby niepełnosprawne
  Miejsce I – Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – Mirosław Barys
  Miejsce II – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nowa Zorza” – Beata Malinowska, Łukasz Krowiranda
  Miejsce III – Warsztat Terapii Zajęciowej Przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Koluszkach – Justyna Szymańska, Renata Węglińska
  Wyróżnienie – Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie - Iwańska Monika

  Pragniemy podziękować ludziom bez których nie było by możliwe zorganizowanie Przeglądu : Staroście Zgierskiemu- panu Bogdanowi Jarocie, Burmistrzowi Miasta Ozorkowa panu Jackowi Socha, Wójtowi Gminy Ozorków panu Tomaszowi Komorowskiemu, Dyrektorowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddziału Łódzkiego – panu Władysławowi Skwarce, Dyrektorowi Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego pani Iwonie Wieczorek, Ks. Zbigniewowi Kaczmarkiewiczowi, Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Ozorkowie pani Agnieszce Derleckiej, Prezesowi Gminnej Spółdzielni Spożywców „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie panu Dariuszowi Szpakowskiemu, Państwu Kozińskim-Przedsiębiorstwo Piekarniczo-Ciastkarskie w Ozorkowie, Państwu Szypowskim Zakład Piekarsko-Ciastkarski „DANA” sp.j. w Ozorkowie, Państwu Graczykom Zakład Cukierniczo-Piekarski „Piotruś” w Ozorkowie, Panu Grzegorzowi Stasiakowi – Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych pani Barbarze Stępczyńskiej, oraz panu Sławomirowi Janickiemu, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza działającego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza działającego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie, Dyrektor Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza działającego w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Zgierzu, panu Romanowi Nejmanowi, panu Radosławowi Paciorkowi.
  Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych jest doskonałym sposobem na promocję twórczości osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim oraz sposobem na integrację tych osób ze społecznością lokalną naszego województwa.

  czytaj więcej..
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • „Treningi bowlingowe dla osób niepełnosprawnych – jako aktywna forma kultury fizycznej”

  Dziś tj. 23.10.2019 r. odbył się ostatni już wyjazd na kręgle. Wszystkie wyjazdy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia..
  „Treningi bowlingowe dla osób niepełnosprawnych – jako aktywna forma kultury fizycznej”

  Dziś tj. 23.10.2019 r. odbył się ostatni już wyjazd na kręgle. Wszystkie wyjazdy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę O/Ł.
  Pierwszy trening odbył się w dniu 7.05.2019 r. w Stacji Nowa Gdynia. Centrum sportu, fitness & Aquapark. Wszyscy podopieczni grali jak zawodowcy. Wszyscy świetnie się bawili, a przede wszystkim aktywnie spędzili czas.
  Po powrocie z ostatniego już wyjazdu, wszyscy uczestnicy projektu dostali pamiątkowe dyplomy oraz zostali zaproszeni na wspólny posiłek.
  Projekt został współfinansowany ze środków Powiatu Zgierskiego.
  czytaj więcej..
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Pierwsze warsztaty już w ten piątek. !
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Na terenie Boiska Sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie, ul. Traugutta 2, 5 czerwca 2019 roku odbył się XIV Piknik Integracyjny ,, Folklor mojej okolicy”. To cykliczne wydarzenie lokalne stwarzające okazję.. Na terenie Boiska Sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie, ul. Traugutta 2, 5 czerwca 2019 roku odbył się XIV Piknik Integracyjny ,, Folklor mojej okolicy”. To cykliczne wydarzenie lokalne stwarzające okazję do pokazania inności, ale i piękna działań podejmowanych przez osoby niepełnosprawne, przyświecają integracji międzypokoleniowej oraz lokalnej zabawie, której towarzyszyły występy artystyczne osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli. W ramach programu wydarzenia znalazł się m.in. występ podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nowa Zorza” w Łodzi, kapeli podwórkowej „Cwaniaki”, zespołu wokalnego „Maszkowianki” oraz dzieci z Centrum Edukacyjno – Artystycznego „Fantazja” w Ozorkowie. Ponadto podczas Pikniku, można było odwiedzić 12 stoisk wystawiennicze z pracami rękodzielniczymi oraz stoisko Fundacji Lawendowy Anioł. Dodatkowo na stoisku Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę dzieci mogły wykonać wiatraczki oraz kwiatki, które później zabrały do domu. Przez cały czas trwania Pikniku dostępna była darmowa Fotobudka, w której można było zrobić pamiątkowej zdjęcia. Na uroczystości ogłoszono wyniki laureatów konkursu plastycznego ,, Folklor mojej okolicy”. Jak co roku, cieszył się on niemałą popularnością – otrzymaliśmy 155 prac. Zostały one ocenione w czterech kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie szkół podstawowych (1-3); uczniowie szkół podstawowych ( klasy 4-8; dorosłe osoby niepełnosprawne. Spotkanie Komisji Konkursowej odbyło się 29 maja w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę, oddział łódzki w Ozorkowie. W skład powołanego jury weszli Dominika Bakalarz – Naczelnik Wydziału Oświaty , Sportu i Spraw Społecznych, Ryszard Kałużny - Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie, Tomasz Komorowski - Wójt Gminy Ozorków, Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz - Proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Ozorkowie, Tomasz Jóźwiak – Fotograf, Lidia Elert - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Zgierskiego, Jacek Socha – Burmistrz Miasta Ozorkowa, Dominik Gabrysiak - Członek Rady Powiatu Zgierskiego, Zofia Wymysłowska – Przewodnicząca Oddziału Ozorkowskiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Tadeusz Pietrasik – kapela Ozorkowianie, Roman Kłopocki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ozorkowie, Michał Małysa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ozorkowie

  Wyłoniliśmy zwycięzców:

  I kategoria- Dzieci w wieku przedszkolnym:
  Miejsce I – Alicja Szewczuk z Centrum Edukacyjno-Artystycznego „Fantazja” w Ozorkowie ,
  Miejsce II – Dagmara Pietrzak ze Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej ,
  Miejsce III – Antonina Staszak z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Ozorkowie,
  Wyróżnienie –Lena Olczak z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Ozorkowie,
  Wyróżnienie –Lena Włodarczyk z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Ozorkowie

  II kategoria - Uczniowie szkół podstawowych (1-3):
  Miejsce I – Stefan Frajnd ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie,
  Miejsce II – Hanna Maślińska ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie,
  Miejsce III – Marika Męczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie,
  Wyróżnienie – Tymoteusz Wiech ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie-Skłodowskiej „Bajkolandia” w Ozorkowie,
  Wyróżnienie – Aleksandra Buczel ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie-Skłodowskiej „Bajkolandia” w Ozorkowie

  III kategoria Uczniowie szkół podstawowych ( klasy 4-8): Miejsce I – Kacper Pajor ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie-Skłodowskiej „Piątkolandia” w Ozorkowie,
  Miejsce II – Kacper Tomczak ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. T. Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie Miejsce III – Gabriel Sokalski ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku,
  Wyróżnienie – Jan Hofman ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku,
  Wyróżnienie – Julia Osowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

  V kategoria dorosłe osoby niepełnosprawne:
  Miejsce I – Gasztych Włodzimierz z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski – Warsztat Terapii Zajęciowej w Wieruszowie,
  Miejsce II – Jurdeczka Walerian z Domu Pomocy Społecznej Prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Zgierzu,
  Miejsce III – Bożałek Piotr z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach ,
  Wyróżnienie – Arkadiusz Dereń z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Czuje Sercem” w Konstantynowie Łódzkim,
  Wyróżnienie – Michał Warda i Dominik Szramkowski z Warsztatu Terapii Zajęciowej FOSA


  Zostały, również rozdane dodatkowe nagrody oraz podziękowania dla wszystkich placówek, które brały udział w konkursie i Pikniku. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za pomoc w przygotowaniach i organizacji wydarzenia Szkolnemu Klubowi Wolontariusza przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, Szkolnemu Kołu Wolontariatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ozorkowie, Gminnej Spółdzielni ”Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie, Zakładowi Piekarsko-Ciastkarskiemu „Dana” w Ozorkowie, Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM w Ozorkowie, Zespołowi Szkół Zawodowych w Ozorkowie, I Liceum Ogólnokształcącemu w Ozorkowie, Sako-Expo Techtextilplast, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie, Zakładowi Cukierniczo-Piekarskiemu „Piotruś”, Polskiej Wodzie, Przedsiębiorstwu Piekarniczo-Ciastkarskiemu – Kozińscy, Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP i Podwyższenia Krzyża Świętego w Ozorkowie, Ozorkowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu, firmie PiastPol.

  Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminy Miasto Ozorków.
  Patronat honorowy nad imprezą objęli : Burmistrz Miasta Ozorkowa, Wójt Gminy Ozorków, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki, Starosta Zgierski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
  Patronat medialny sprawowali : Telewizja Polska Oddział w Łodzi, Radio Łódź a także „Puls Powiatu”, „Gminniak”, TV Ozorków oraz „Wiadomości Ozorkowskie”.
  czytaj więcej..
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki w dniu 01.03.2019 r. obchodziło 30-lecie powstania Oddziału. Uroczyste obchody Jubileuszu odbyły się w dniu 17 kwietnia, podczas spotkania wielkanocnego, na którym obecne były.. Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki w dniu 01.03.2019 r. obchodziło 30-lecie powstania Oddziału. Uroczyste obchody Jubileuszu odbyły się w dniu 17 kwietnia, podczas spotkania wielkanocnego, na którym obecne były wszystkie osoby które od lat współpracują oraz wspierają Stowarzyszenie.
  Założycielem oraz pierwszym prezesem Stowarzyszenia w roku 1989 był Pan Grzegorz Pawliczak, natomiast od roku 1991 do dnia dzisiejszego Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Halina Chojnacka.
  Podczas uroczystości Pani Prezes PSLCnP O/Ł Halina Chojnacka opowiedziała wszystkim szanownym gościom co udało się osiągnąć przez te 30 lat oraz jakie zmiany zaszły w Oddziale Łódzkim PSLCnP. Nie zabrakło również podziękowań dla całego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę oraz dla wszystkich obecnych gości, którzy wspierali Stowarzyszenie przez te 30 lat.
  Po gratulacjach z okazji jubileuszu i życzeniach świątecznych, podopieczni Stowarzyszenia w krótkim występie przedstawili tradycje Świąt Wielkiej Nocy, a następnie pracownicy, terapeuci i podopieczni oraz zaproszeni na uroczystość goście zasiedli do wielkanocnego stołu.
  czytaj więcej..
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w dniu 14.03.2019 r. w swoim Ośrodku gościło niezwykłych gości. Byli to uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie oraz uczniowie i opiekunowie z miejscowości.. Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w dniu 14.03.2019 r. w swoim Ośrodku gościło niezwykłych gości. Byli to uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie oraz uczniowie i opiekunowie z miejscowości Emden.

  Uczniowie z Niemiec przyjechali na tydzień do naszego małego miasteczka jakim jest Ozorków w ramach wymiany polsko-niemieckiej Ozorków-Emden. Podczas tego tygodnia uczniowie polscy i niemieccy każdego dnia organizowane mają bardzo interesujące zajęcia. W jednym z tych dni odwiedzili Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki na zaproszenie Pani Haliny Chojnackiej – Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego PSLCnP. Podczas odwiedzin uczniowie mieli okazję poznać nasz Ośrodek oraz uczestniczyć w niezwykłych zajęciach.

  Pierwszą atrakcją jaką zaproponowaliśmy naszym gościom było wykonywanie skrzatów. Jak wszyscy zapewne wiedzą, skrzaty w Niemczech są bardzo popularne i lubiane, dlatego atrakcja okazała się jak najbardziej trafna. Było dużo szycia oraz sklejania, trzeba było pokazać swoją wyobraźnię ale wszystkich skrzaty wyszły na prawdę cudowne.

  Kolejną atrakcją były żywe szachy. Niemieccy oraz polscy uczniowie okazali się bardzo dobrymi graczami mającymi w małym paluszku zasady gry w szachy. Gra zakończyła się remisem, także nie było ani przegranej ani wybranej drużyny.

  Na sam koniec, dla wszystkich przygotowany był poczęstunek oraz skromne upominki.
  Było dużo śmiechu, zabawy a także sporo atrakcji. Wszyscy uczniowie wychodzili od nas z uśmiechami na twarzach.
  czytaj więcej..
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Bezpłatnie rozliczymy Twój PIT !
  Zapraszamy do siedziby PSLCnP w Ozorkowie ( ul. Kościuszki 31)
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • XII Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej 2018

  Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki już po raz dwunasty zorganizowało Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej. Tegoroczna edycja odbyła się 5..
  XII Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej 2018

  Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki już po raz dwunasty zorganizowało Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej. Tegoroczna edycja odbyła się 5 grudnia 2018 roku w Kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie.

  Patronat nad XII edycją Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbieta Rafalska , Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Grzegorz Schreiber, Wojewoda Łódzki- pan Zbigniew Rau, Starosta Zgierski – pan Bogdan Jarota, Burmistrz Miasta Ozorkowa- pan Jacek Socha, Wójt Gminy Ozorków – pan Tomasz Komorowski, • Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki – pan Władysław Skwarka. Patronat medialny sprawowali Telewizja Polska Oddział w Łodzi, Radio Łódź a także „Puls Powiatu” , „Gminniak” oraz „Wiadomości Ozorkowskie”.

  W tym roku do konkursu zgłosiło się 88 prac. Prace wykonane były przeróżnymi technikami plastycznymi: z papieru, drewna, runa leśnego, gliny, gipsu, modeliny, plasteliny, makaronu, z włóczki, z tkanin, z gałęzi, z wafli, plastikowych butelek oraz w formie witrażu. W konkursie prace wykonały: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dorosłe osoby niepełnosprawne - podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy

  W skład komisji konkursowej oceniającej prace weszli: Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz – Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Jacek Socha- Burmistrz Miasta Ozorkowa, Tomasz Komorowski- Wójt Gminy Ozorków, Ilona Rafalska- Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Andrzej Sielski- Stowarzyszenie „Studio Integracji”, Tomasz Jóźwiak- fotograf, Władysław Skwarka – Dyrektor PFRON Oddział w Łodzi, Katarzyna Wieczorek, Agnieszka Derlecka - Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM, Tomasz Musielski – Prezes Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ks. Andrzej Partyka - Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

  Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę, podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej działającym w Spółdzielni Inwalidów “Tęcza” w Łęczycy, Chóru Szkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku. Gościem specjalnym spotkania była grupa „Studio Integracji”.

  Nagrody laureatom Konkursu wręczali Prezes Zarządu PSLCnP O/Ł pani Halina Chojnacka, Bogdan Jarota – Starosta Zgierski, Jacek Socha – Burmistrz Miasta Ozorkowa, Tomasz Komorowski – Wójt Gminy Ozorków, Władysław Skwarka – Dyrektor PFRON Oddział w Łodzi, Katarzyna Wieczorek.

  Nagrodzone prace w poszczególnych kategoriach:

  Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym
  Miejsce I – Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie – Grupa Wiewiórki i Grupa Biedronki
  Miejsce II – Przedszkole Miejskie nr 3 w Ozorkowie – Ada Błachowicz, Zofia Baranowska, Maja Dobrowolska, Henryka Gwarczyk, Magdalena Pisera, Monika Kałużna
  Miejsce III – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK w Ozorkowie – Grupa Starszaków
  Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej – klasa 0a
  Wyróżnienie – Przedszkole Miejskie nr 2 w Zgierzu – Maja Gibka, Maksymilian Kubera, Alan Rozwenc, Wiktoria Grodzicka


  Kategoria II – dzieci w wieku szkolnym- uczniowie klas I-III
  Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Ozorkowie – Liwia Lawenda
  Miejsce II – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku – Barbara Owczarczyk
  Miejsce III – Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – Oliwia Bartczak, Daniel i Eliza Twardowscy, Filip Wojtas, Patryk Lipiński
  Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – Aleksandra Kujawa
  Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Ozorkowie – Marcin Błaszczyk


  Kategoria III – dzieci w wieku szkolnym – uczniowie klas IV-VIII
  Miejsce I – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie – Seweryn Wyderko
  Miejsce II – Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – Zuzanna Michalak, Czyrżnicki
  Miejsce III – Szkoła Podstawowa w Chociszewie – Ada Galow
  Wyróżnienie – Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – Baraniak Dominika, Baraniak Wojciech, Bartczak Roksana, Kacprzak Dawid, Kubiak Jakub, Rzepecka Martyna
  Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie- Kacper Janicki

  Kategoria V – dorosłe osoby niepełnosprawne
  Miejsce I – Warsztat Terapii Zajęciowej przy SUTM i W „ORPEL” w Łodzi – Maciej Rybowski, Anna Zawierucha
  Miejsce II – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pabianicach – Bogusława Sadło, Grzegorz Derski
  Miejsce III – Warsztat Terapii Zajęciowej Przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Koluszkach – Łukasz Olczyk, Adam Rysak
  Wyróżnienie – Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek z Borówek – Ewa Kowalska, Bożena Boczek, Bogumiła Szydławska, Mirosław Podraza, Michał Smolec
  Wyróżnienie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie – Jan Barab, Grzegorz Tomczyk

  Zaprosiliśmy Parafian Kościoła pw. św. Józefa w Ozorkowie do głosowania na wybraną przez siebie Szopkę, w głosowaniu tym zwyciężyła Szopka przygotowana przez Przedszkole Miejskie nr 2 w Zgierzu. Nagrodę dla zwycięzcy ufundowała Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz – Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP.

  Drugą nagrodę specjalną ufundowaną przez Pana Władysława Skwarkę – Dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki otrzymała szopka wykonana przez Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy – Mieszkańcy DPS w Łęczycy

  Trzecią nagrodę specjalną ufundowaną przez Pana Władysława Skwarkę – Dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki otrzymała szopka wykonana przez Stowarzyszenie „Czuję Sercem” – Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim – Marek Świątek
  Czwartą nagrodę specjalną ufundowaną przez Tomasza Komorowskiego – Wójta Gminy Ozorków otrzymała szopka wykonana przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – Dominika Młodak

  I ostatnie dwie nagrody specjalne ufundowane przez firmę IT Technologie otrzymują szopka wykonana przez Przedszkole Miejskie nr 4 w Ozorkowie – Oliwier Kujawa, Antoni Kujawa, Grupa Słoneczka oraz szopka wykonana przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – Filip Zawiasa

  Pragniemy podziękować sponsorom: Staroście Zgierskiemu- panu Bogdanowi Jarocie, Burmistrzowi Miasta Ozorkowa panu Jackowi Socha, Wójtowi Gminy Ozorków panu Tomaszowi Komorowskiemu, Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego pani Ilonie Rafalskiej, Dyrektorowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddziału Łódzkiego – panu Władysławowi Skwarce, Dyrektorowi Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego pani Iwonie Wieczorek, Ks. Zbigniewowi Kaczmarkiewiczowi, Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Ozorkowie pani Agnieszce Derleckiej, Prezesowi Gminnej Spółdzielni Spożywców „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie panu Dariuszowi Szpakowskiemu, Państwu Kozińskim-Przedsiębiorstwo Piekarniczo-Ciastkarskie w Ozorkowie, Państwu Szypowskim Zakład Piekarsko-Ciastkarski „DANA” sp.j. w Ozorkowie, Państwu Graczykom Zakład Cukierniczo-Piekarski „Piotruś” w Ozorkowie, Państwu Lewandowskim – Hurtowania „Dana” w Cedrowicach, Pani Marii Wieczorek – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie, Panu Stefanowi Paczos – Dyrektor Geberit Ozorków Sp. z o.o., Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych pani Barbarze Stępczyńskiej, oraz panu Sławomirowi Janickiemu, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza działającego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza działającego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie, panu Romanowi Nejmanowi, panu Radosławowi Paciorkowi.

  Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych jest doskonałym sposobem na promocję twórczości osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim oraz sposobem na integrację tych osób ze społecznością lokalną naszego województwa
  czytaj więcej..
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Wszystko jest już jasne! Znamy wyniki tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego. Mieszkańcy dokonali wyboru, które spośród 155 zadań zostaną zrealizowane w 2019 r.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali na..
  Wszystko jest już jasne! Znamy wyniki tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego. Mieszkańcy dokonali wyboru, które spośród 155 zadań zostaną zrealizowane w 2019 r.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali na nas swój głos w wyborze projektów budżetu obywatelskiego.

  Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się znaleźć w 40-stce zwycięskich projektów.
  Jeszcze raz dziękujemy !

  Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki.
  czytaj więcej..
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na „Szopkę wybraną przez Parafian”.

  Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 29.11.2018 do 03.12.2018 r. w..
  Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na „Szopkę wybraną przez Parafian”.

  Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 29.11.2018 do 03.12.2018 r. w Kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie

  Zwracamy się z prośbą o oddawanie głosów na karteczkach z pieczątką naszej organizacji. Pozostałe głosy pozostaną nieważne.

  Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody odbędzie się w dniu 05.12.2018 r. podczas XII Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej 2018

  Serdecznie dziękujemy !!!
  czytaj więcej..
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Serdecznie zapraszamy !!
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych to lokalna inicjatywa mieszkańców na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz wszystkich mieszkańców subregionu północnego posiadających zdolności rękodzielnicze i artystyczne. Inicjatywa polega na.. Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych to lokalna inicjatywa mieszkańców na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz wszystkich mieszkańców subregionu północnego posiadających zdolności rękodzielnicze i artystyczne. Inicjatywa polega na zorganizowaniu: przeglądu kolęd i pastorałek, wystawie kart świątecznych, konkursu dekoracji rękodzielniczych bożonarodzeniowych (np. bombek, witraży, rzeźb i szopek), a to wszystko zorganizowane zostanie w Kościele św. Józefa w Ozorkowie. Celem projektu jest przede wszystkim wzmocnienie ducha świąt i tradycji bożonarodzeniowych podczas działań integracji wielopokoleniowej, społecznemu zaangażowaniu mieszkańców subregionu oraz poszerzenia oferty kulturalnej.
  Aby zrealizować wydarzenie potrzebujemy jak największej ilości głosów. Dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do oddania głosu na nasz projekt. Głosowanie odbędzie się w październiku. Jedna osoba będzie mogła oddać jeden głos na zadanie wojewódzkie oraz maksymalnie 3 głosy na zadania subregionalne przyznając odpowiednio 3, 2 i 1 punkt zadaniom, które najbardziej przypadną mieszkańcowi do gustu. Głosy można oddawać poprzez złożenie karty do głosowania w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie ( ul. Kościuszki 31 ) w terminie od 1 do 22 października 2018r. lub elektronicznie na stronie internetowej Województwa  https://bo.lodzkie.pl/ w terminie od 1 do 31 października 2018r.

  Wydarzenie może być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

  Z góry dziękujemy za wszystkie oddane na nas głosy.
  czytaj więcej..
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Na terenie Hali Sportowej w Ozorkowie, przy ul. Traugutta 1, 6 czerwca 2017 roku odbył się XIII Piknik Integracyjny ,, Historia naszej okolicy” , w tym roku organizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. To.. Na terenie Hali Sportowej w Ozorkowie, przy ul. Traugutta 1, 6 czerwca 2017 roku odbył się XIII Piknik Integracyjny ,, Historia naszej okolicy” , w tym roku organizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. To cykliczne wydarzenie lokalne stwarzające okazję do pokazania inności, ale i piękna działań podejmowanych przez osoby niepełnosprawne, przyświecają integracji międzypokoleniowej oraz lokalnej zabawie, której towarzyszyły występy artystyczne osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze szkół. W ramach programu wydarzenia znalazł się m.in. pokaz Iluzjonisty Damiana oraz występy podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Tęcza” w Łęczycy, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pokój”, uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi z Ozorkowa oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Ozorkowie, Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie, Przedszkola Miejskiego nr 4 w Ozorkowie, Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie i Centrum Edukacyjno – Artystycznego „Fantazja” w Ozorkowie. Ponadto podczas Pikniku, można było odwiedzić stoiska wystawiennicze z pracami rękodzielniczymi; stoiska 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ozorkowie, Komisariatu Policji w Ozorkowie, Izby Pamięci Miasta Ozorkowa oraz podziwiać występy szczudlarek. Dodatkowo na stoisku Fundacji Lawendowy Anioł dzieci mogły wykonać furażerki oraz kotyliony, które później zabrały do domu. Przez cały czas trwania Pikniku dostępna była darmowa Fotobudka, w której można było zrobić pamiątkowej zdjęcia. Na uroczystości ogłoszono wyniki laureatów konkursu plastycznego ,, Historia naszej okolicy”. Jak co roku, cieszył się on niemałą popularnością – otrzymaliśmy 121 prac. Zostały one ocenione w pięciu kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie szkół podstawowych (1-3); uczniowie szkół podstawowych ( klasy 4-6); uczniowie gimnazjum, liceum, szkół zawodowych, ośrodki szkolno-wychowawcze; dorosłe osoby niepełnosprawne. Spotkanie Komisji Konkursowej odbyło się 29 maja w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę, oddział łódzki w Ozorkowie. W skład powołanego jury weszli przedstawiciele Urzędu Miasta Ozorkowa: Naczelnik Wydziału Oświaty , Sportu i Spraw Społecznych; Przewodniczący Rady Miejskiej Ozorkowa; Wójt Gminy Ozorków; Proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Ozorkowie; Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców ,,Społem’’ w Ozorkowie; Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie; Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie; Członek Rady Powiatu Zgierskiego i Pan Tomasz -Fotograf.
  Wyłoniliśmy zwycięzców:
  I kategoria- Dzieci w wieku przedszkolnym: 1 miejsce Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie , 2 miejsce Przedszkole Miejskie nr 4 w Ozorkowie, 3 miejsce Centrum Edukacyjno-Artystyczne „Fantazja” w Ozorkowie. Natomiast wyróżnienie Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie.
  II kategoria - Uczniowie szkół podstawowych (1-3): 1 miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie-Skłodowskiej „Bajkolandia” w Ozorkowie , 2 miejsce Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej , 3 miejsce Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej . Z kolei wyróżnienie Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie-Skłodowskiej „Bajkolandia” w Ozorkowie.
  III kategoria Uczniowie szkół podstawowych ( klasy 4-6): 1 miejsce Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej , 2 miejsce Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej, 3 miejsce Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej , Natomiast wyróżnienie Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej.
  IV kategoria młodzież w wieku gimnazjalnym, szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze:1 miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Ozorkowie, 2 miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Ozorkowie, 3 miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie.
  V kategoria dorosłe osoby niepełnosprawne: 1 miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej CARITAS Diecezji Łowickiej w Urzeczu , 2 miejsce Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Zgierzu – Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej”, 3 miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy w Pabianicach. Wyróżnienie Warsztat Terapii Zajęciowej CARITAS Diecezji Łowickiej w Urzeczu. Drugie wyróżnienie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Zgierzu – Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej”.
  Nagrodę specjalną w V kategorii ufundował Państwowy Fundusz Rehabilitacjo Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki, a zdobył ją Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Koluszkach.
  Zostały, również rozdane dodatkowe nagrody oraz podziękowania dla wszystkich placówek, które brały udział w konkursie i Pikniku. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za pomoc w przygotowaniach i organizacji wydarzenia Szkolnemu Klubowi Wolontariusza przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, Szkolnemu Kołu Wolontariatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ozorkowie, Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, żołnierzom z 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej, Gminnej Spółdzielni ”Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie, Zakładowi Piekarsko-Ciastkarskiemu „Dana” w Ozorkowie, Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM w Ozorkowie, Zespołowi Szkół Zawodowych w Ozorkowie, I Liceum Ogólnokształcącemu w Ozorkowie, Sako-Expo Techtextilplast, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie, Zakładowi Cukierniczo-Piekarskiemu „Piotruś”, Polskiej Wodzie, Przedsiębiorstwu Piekarniczo-Ciastkarskiemu – Kozińscy, Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik w Ozorkowie, Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP i Podwyższenia Krzyża Świętego w Ozorkowie, Ozorkowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu oraz Przedsiębiorstwu Konfekcyjnemu MODESTA, Komisariatowi Policji w Ozorkowie, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ozorkowie, Zakładowi Mięsnemu KRYSZPOL, firmie PiastPol, firmie OSKAR.

  Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Ozorków.
  Patronat honorowy nad imprezą objęli : Burmistrz Miasta Ozorkowa, Wójt Gminy Ozorków, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki, Starosta Zgierski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
  Patronat medialny sprawowali : Telewizja Polska Oddział w Łodzi, Radio Łódź a także „Puls Powiatu”, „Gminniak”, TV Ozorków oraz „Wiadomości Ozorkowskie”.
  czytaj więcej..
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki zaprasza na XIII Piknik Integracyjny "Historia naszej okolicy".
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Człowiek Roku 2017

  Pani Halina Chojnacka – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki znalazła się w gronie osób, które w 2017 roku wyróżniły się szczególnymi działaniami, osiągały spektakularne sukcesy i..
  Człowiek Roku 2017

  Pani Halina Chojnacka – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki znalazła się w gronie osób, które w 2017 roku wyróżniły się szczególnymi działaniami, osiągały spektakularne sukcesy i znacząco przysłużyły się lokalnej społeczności. Została nominowana do plebiscytu Człowiek Roku 2017 w kategorii Działalność społeczna i charytatywna za organizowanie od 2007 roku Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej .

  Dzięki głosom rodziny, przyjaciół, współpracowników i znajomych zdobyła tytuł Człowieka Roku 2017 w powiecie zgierskim i przeszła do kolejnego etapu –wojewódzkiego.

  Tytuł Człowieka Roku to prestiż i ogromne wyróżnienie. Promuje on bowiem szlachetne postawy, ofiarność i zaangażowanie, lokalny patriotyzm oraz przedsiębiorczość w działaniach na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego.

  Gratulujemy i zachęcamy do dalszego głosowania.
  czytaj więcej..
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • XI Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej 2017

  Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki już po raz jedenasty zorganizowało Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej. Tegoroczna edycja odbyła się 7..
  XI Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej 2017

  Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki już po raz jedenasty zorganizowało Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej. Tegoroczna edycja odbyła się 7 grudnia 2017 roku w Kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie. Patronat nad XI edycją Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbieta Rafalska , Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Witold Stępień, Wojewoda Łódzki- pan Zbigniew Rau, Prezydent Miasta Łodzi – pani Hanna Zdanowska, Starosta Zgierski – pan Bogdan Jarota, Burmistrz Miasta Ozorkowa- pan Jacek Socha, Wójt Gminy Ozorków – pan Tomasz Komorowski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Patronat medialny sprawowali Telewizja Polska Oddział w Łodzi, Radio Łódź a także „Puls Powiatu” oraz „Wiadomości Ozorkowskie”.

  W tym roku do konkursu zgłosiło się 103 prace. Prace wykonane były przeróżnymi technikami plastycznymi: z papieru, drewna, runa leśnego, gliny, gipsu, metalu, modeliny, plasteliny, makaronu, z włóczki, z tkanin, z gałęzi, ze słodyczy, z wafli, ze szkła, plastikowych butelek oraz w formie witrażu. W konkursie prace wykonały: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dorosłe osoby niepełnosprawne - podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy

  W skład komisji konkursowej oceniającej prace weszli: Ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz – Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Bogdan Jarota – Starosta Zgierski, Wojciech Brzeski – Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, Mariusz Ostrowski – Sekretarz Miasta Ozorkowa w imieniu Jacka Sochy – Burmistrza Miasta Ozorkowa, Barbara Błaszczyk – Radna Miasta Ozorkowa w imieniu Romana Kłopockiego - Przewodniczącego Rady Miasta Ozorków , Tomasz Komorowski – Wójt Gminy Ozorków, Ilona Rafalska – Przewodnicząca Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego, Naczelnika Wydziały Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego, Krzysztof Cwynar – Prezes Stowarzyszenia „Studio Integracji”, Władysław Skwarka – Dyrektor Regionalnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, Dariusz Szpakowski – Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Tomasz Jóźwiak - fotograf .

  Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Gościem specjalnym spotkania był piosenkarz i kompozytor pan Krzysztof Cwynar wraz z grupą „Studio Integracji”.
  Pan Tomasz Komorowski – Wójt Gminy Ozorków wręczył organizatorom na ręce Pani Prezes Polskiego Stowarzyszenia Luci Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki - Haliny Chojnackiej nagrodę specjalną za propagowanie i podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowej w naszym regionie oraz organizację jedenastu edycji Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Ziemii Łódzkiej.

  Nagrody laureatom Konkursu wręczali Prezes Zarządu PSLCnP O/Ł pani Halina Chojnacka, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego pani Joanna Skrzydlewska, Bogdan Jarota – Starosta Zgierski, Wojciech Brzeski – Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, Lidia Elert – Radna Powiatu Zgierskiego, Ilona Rafalska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego/ Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Zgierzu,.

  Nagrodzone prace w poszczególnych kategoriach:

  Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym
  Miejsce I – Centrum Edukacyjno Artystyczne „Fantazja” z Ozorkowa – Amelia Gieraga, Weronika Wasiak, Alicja Szewczyk, Maria Chylińska, Filip Sitek
  Miejsce II – Przedszkole Miejskie nr 3 ”Chatka Puchatka” z Ozorkowa – Rozalia Chrzanowska, Michalina Rabiega,
  Miejsce III – Przedszkole Miejskie nr 1 z Ozorkowa – Kinga Świątkiewicz, Dawid Stańczyk, Natalia Trzcińska, Wiktoria Witczak
  Wyróżnienie – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek z Ozorkowa – Sylwia Dośpiał, Katarzyna Targalska

  Kategoria II – dzieci w wieku szkolnym- uczniowie klas I-III
  Miejsce I – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku – Natalia Nagórka
  Miejsce II – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie – Martyna Różycka
  Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Curie-Skłodowskiej z Ozorkowa – Justyna Stańczyk
  Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu – Oliwia Wawrzyniak, Maja Niemowna, Hania Chodowska, Lena Boruch, Nikola Łuczak, Ania Wiktorska, Marika Rajska, Nikola Rosińska


  Kategoria III – dzieci w wieku szkolnym – uczniowie klas IV-VI
  Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie-Skłodowskiej z Ozorkowa – Kacper Tomczyk
  Miejsce II – Zespół Szkół Specjalnych z Ozorkowa – Jakub Frontczak, Milena Sobczak, Łukasz Ciesielski
  Miejsce III – Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej –Dagmara Kosik
  Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki z Ozorkowa – Jakub Rybicki, Kacper Kaczmarek

  Kategoria IV – Młodzież w wieku gimnazjalnym
  Miejsce I – Zespół Szkół Specjalnych z Ozorkowa – uczniowie klasy gimnazjum
  Miejsce II- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Słowika – Kacper Sęk
  Miejsce III – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima z Parzęczewa – Anita Chmielecka, Julia Wojtczak, Klaudia Pędzicka, Katarzyna Maślińska
  Wyróżnienie – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego z Ozorkowa – Aleksandra Młodak

  Kategoria V – dorosłe osoby niepełnosprawne
  Miejsce I – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” z Koluszek – Władysław Szadkowski, Łukasz Olczyk
  Miejsce II – Dom Pomocy Społecznej przy Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. z Rąbienia – Marek Krawiec, Henryk Mikołajczyk, Jacek Zimak
  Miejsce III – Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne „Jesteśmy” z Ozorkowa – Dorota i Andrzej Kowalik, Daria Reksulak, Elżbieta Chmielecka, Sylwia Jewczak, Elżbieta Kowalska, Ania Dalak, Karolina Łapkowska
  Wyróżnienie – Środowiskowy Dom Samopomocy z Pabianic – Adam Kowalski, Mariusz Traczyk

  Zaprosiliśmy Parafian Kościoła pw. św. Józefa w Ozorkowie do głosowania na wybraną przez siebie Szopkę, w głosowaniu tym zwyciężyła Szopka przygotowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy z Głowna. Nagrodę dla zwycięzcy ufundowała Pani Ilona Rafalska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego/ Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Zgierzu .

  Drugą nagrodę parafian ufundowaną przez ks. Proboszcza Zbigniewa Kaczmarkiewicza otrzymała szopka wykonana przez Przedszkole Miejskie nr 4 z Ozorkowa.

  Pragniemy podziękować sponsorom: Staroście Zgierskiemu- panu Bogdanowi Jarocie, Burmistrzowi Miasta Ozorkowa panu Jackowi Socha, Wójtowi Gminy Ozorków panu Tomaszowi Komorowskiemu, Przewodniczącej Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego pani Ilonie Rafalskiej, Ks. Zbigniewowi Kaczmarkiewiczowi, Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Ozorkowie pani Grażynie Dobrowolskiej, Prezesowi Gminnej Spółdzielni Spożywców „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie panu Dariuszowi Szpakowskiemu, Państwu Kozińskim-Przedsiębiorstwo Piekarniczo-Ciastkarskie w Ozorkowie, Państwu Szypowskim Zakład Piekarsko-Ciastkarski „DANA” sp.j. w Ozorkowie, Państwu Graczykom Zakład Cukierniczo-Piekarski „Piotruś” w Ozorkowie, Państwu LEWANDOWSKIM – Hurtowania „Dana” w Cedrowicach, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych pani Barbarze Stępczyńskiej, oraz panu Sławomirowi Janickiemu, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza działającego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, panu Romanowi Nejmanowi, panu Sławomirowi Zając.

  Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych jest doskonałym sposobem na promocję twórczości osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim oraz sposobem na integrację tych osób ze społecznością lokalną naszego województwa.
  czytaj więcej..
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
 • XI Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej 2017
  Post jest w trakcie moderacji
  Rzecz została pomyślnie opublikowana w strumieniu. Teraz będzie też widoczna
Obecnie brak aktywności
Nie można wczytać zawartości